Skip to content

Hem Arbetslivsguide Studier Kortvariga studier

Kortvariga studier

Om du redan har fyllt 25 år har du möjlighet att studera kortvarigt utan att förlora din inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning. Målet är inte att stödja nya studier som leder till examen, utan att öppna en väg till omställningsutbildning och avläggande av studier som inte slutförts.

Studierna är kortvariga om studiehelhetens längd eller de återstående studierna inte överskrider sex månader.

Arbetskraftsmyndigheten gör inte en separat bedömning av ditt individuella utbildningsbehov eller om dina studier är ändamålsenliga. I praktiken kan du alltså fritt välja vad du vill studera.

Kortvariga studier hindrar oss inte att betala ut inkomstrelaterad dagpenning. Anmäl trots det dina studier till arbetskraftsmyndigheterna innan du inleder studierna.

Du kan använda möjligheten till kortvariga studier endast en gång per maximal utbetalningsperiod. Varje gång du uppfyller arbetsvillkoret får du alltså en ny möjlighet att studera kortvarigt.

Till skillnad från de sysselsättningsfrämjande tjänsterna betalar vi inte ut förhöjd inkomstrelaterad dagpenning och inte heller kostnadsersättningar för kortvariga studier.

Kom ihåg att hålla jobbsökningen i kraft

Under kortvariga studier är du skyldig att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete. På motsvarande sätt ska du också i övrigt agera i enlighet med de anvisningar som du fått av arbetskraftsmyndigheten och det du har kommit överens om med arbetskraftsmyndigheten.