Skip to content

Studier lönar sig alltid. Genom att studera kan du öka din kompetens och förbättra dina möjligheter att få en arbetsplats och avancera i din karriär.

Trots att arbetslöshetsförmånen inte är avsedd som stöd för studier, kan du i vissa situationer studera och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst. ​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​Vi kan inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning enbart på basis av studier. Alla villkor för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning ska vara i ordning och det ska finnas kvar av maximitiden för utbetalning. Det krävs dessutom alltid arbetskraftsmyndigheten för att på ett lyckat sätt kombinera studier med inkomstrelaterad dagpenning. Kontakta därför AN-tjänsterna i god tid innan du inleder dina studier.

​​​​​​​Trots att vi ger dig beslutet om inkomstrelaterad dagpenning, är det arbetskraftsmyndigheten som ska bedöma hur dina studier påverkar din rätt till förmåner. Arbetskraftsmyndigheten ger oss ett utlåtande om huruvida du har rätt till förmån eller inte.