Skip to content

Kostnadsersättning

Om du får inkomstrelaterad dagpenning kan du också ha rätt till ersättning för resor och andra kostnader för att delta i sysselsättningsfrämjande service. Vi kan inte betala kostnader för självstudier, om det inte är fråga om självstudier enligt integrationslagen.

Om du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan vi ersätta dig med 9 euro för de dagar du deltar i planen.

Ersättningsbelopp

Vi kan betala dig en kostnadsersättning på 9 euro per dag. Vi kan betala dig 18 euro per dag om:

  • du deltar i en tjänst utanför det område där du arbetar
  • du deltar i en tjänst inom ditt arbetsområde utanför din hemkommun och du ådrar dig boendekostnader för att delta i tjänsten

Om du deltar i arbetsmarknadsutbildning utomlands har du rätt till 50 % av det dagtraktamente som betalas till tjänstemän för resekostnader i det berörda landet, för att täcka boende och andra kostnader under utbildningen.

Om du deltar i en arbetsmarknadsutbildning som anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten kan vi ersätta dig med 16,82 euro per dag. Boende är gratis för arbetssökande som deltar i en utbildning som anordnas av Utbildningsstiftelsen Nordkalotten.

Dagar för ersättning av kostnader

Vi ersätter kostnader för upp till fem dagar per kalendervecka. Om du deltar i arbetsmarknadsutbildning utomlands kan vi ersätta dig för upp till sju dagar per kalendervecka.

För jobbsökarcoachning, karriärcoachning och arbetsprövning ersätter vi bara kostnaderna för de dagar då tjänsten tillhandahålls och du deltar i den.

Begränsning och upphörande av kostnadsersättning

Vi betalar inte kostnadsersättning under ledighet för arbetsmarknadsutbildning eller självstudier enligt integrationslagen, men vi kan betala kostnadsersättning under en ledighetsperiod för den tid du deltar i arbetsrelaterad utbildning som en del av din utbildning.

Vi slutar betala kostnadsersättningen från och med den dag du slutar tjänsten. Vi slutar också att betala kostnadsersättningen om du har beslutat att avbryta tjänsten.