Hyppää sisältöön

Jos saat ansiopäivärahaa, sinulla voi myös olla oikeus saada kulukorvausta työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi. Kulukorvaus on 9-18 euroa päivässä.

Kulukorvauksen määrä

Voimme maksaa sinulle kulukorvausta 9 euroa päivässä. Voimme maksaa kulukorvausta 18 euroa päivässä, jos

  • osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään palveluun
  • osallistut työssäkäyntialueellasi kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään palveluun ja sinulle aiheutuu palveluun osallistumisesta majoituskustannuksia

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistumalla sinulla on oikeus saada koulutusaikaisten yöpymis- ja muiden kustannusten korvauksena 50 prosenttia päivärahasta, joka suoritetaan valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistumalla voimme maksaa sinulle kulukorvausta 16,82 euroa päivässä. Majoitus Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle on ilmainen.

Kulukorvauksen korvauspäivät

Maksamme kulukorvausta enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Jos osallistut työvoimakoulutukseen ulkomailla, voimme maksaa kulukorvausta enintään seitsemältä päivältä kalenteriviikossa.

Työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen ja kokeilun ajalta maksamme kulukorvausta ainoastaan päiviltä, joina palvelua järjestetään ja joina osallistut palveluun.

Kulukorvauksen rajoitukset ja lakkauttaminen

Emme maksa kulukorvausta työvoimakoulutuksen emmekä kotoutumislain mukaisen omaehtoisen opiskelun lomajaksoilta. Voimme kuitenkin maksaa kulukorvausta myös lomajaksolla siltä ajalta, jona osallistut koulutukseen kuuluvaan työssä oppimiseen tai harjoitteluun.

Lopetamme kulukorvauksen maksamisen päivästä, jona keskeytät palvelun. Lopetamme kulukorvauksen maksamisen myös, jos palvelu on päätetty keskeyttää.