Hyppää sisältöön

Kun haet ansiopäivärahaa, sinun on myös aktiivisesti haettava työtä ja koulutusta.

Ansiopäivärahan saamiseksi ei riitä, että omatoimisesti haet työpaikkoja. Sinun on ilmoittauduttava työnhakijaksi työvoimaviranomaiselle. Yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa arvioitte palvelutarpeesi, laaditte työllistymissuunnitelman ja kartoitatte palveluita, jotka tukevat työnhakuasi.

Kun haet ansiopäivärahaa, sinulla on velvollisuus ilmoittaa työllistymissuunnitelman toteutumisesta työvoimaviranomaiselle sen määräämällä tavalla.

Tärkein velvollisuutesi on hakea työtä ja koulutusta. Laissa on erikseen säädetty, että työllistymissuunnitelmassasi tulisi olla kolme sellaista kuukauden kestävää tarkastelujaksoa, joiden aikana sinun on haettava neljää työmahdollisuutta.

Yleisesti ottaen sinulla on siis velvoite hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tästä voidaan poiketa, jos työvoimaviranomainen arvioi, ettei tarkastelujakson aikana ole haettavissa neljää sellaista työmahdollisuutta, johon voisit työkokemus, koulutus ja muut seikat huomioon ottaen työllistyä.

Työvoimaviranomainen neuvoo sinua tarkemmin työnhakuvelvollisuuden täyttämisestä.