Hyppää sisältöön

Yrittäjänä työskentely vaikuttaa monin eri tavoin ansioturvaasi.

Yrittäjyys vaikuttaa siihen, mihin työttömyyskassan voit liittyä, miten keräät työssäoloehtoa ja missä tilanteissa voit saada ansiopäivärahaa.

Jos työskentelet päätoimisesti yrittäjänä, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Jos sen sijaan työskentelet kevytyrittäjänä tai vain sivutoimisesti, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Kuka on yrittäjä?

Kun teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, olet työttömyysturvassa yrittäjä.

Sinut voidaan siis katsoa yrittäjäksi, vaikka et olisikaan velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutusta. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun työskentelet pienimuotoisesti laskutusyrityksen kautta.

Myös osaomistaja voi olla työttömyysturvassa yrittäjä, vaikka yrittäjän eläkelakien mukaista vakuuttamisvelvollisuutta ei olisi.

Olet osaomistaja ja siten yrittäjä työttömyysturvassa, jos

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa sinulla tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on 1-2 kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta

Oleellista on siis se, että työskentelet yrityksessä, jossa sinulla on määräämisvaltaa. Pelkkä omistus ei tee sinusta yrittäjää.

Omistusta ei voi ketjuttaa piiloon. Arvioidessamme omistusosuutta, otamme huomioon myös välillisen omistamisen. Huomioimme välillisen omistamisen, jos omistat tai omistat yhdessä perheenjäseniesi kanssa vähintään puolet väliyhteisöstä tai teillä on sitä vastaava määräämisvalta väliyhteisössä.

Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa yritystoiminnan?

Kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään yrittäjäkassaan mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Näin varmistat ansiosidonnaisen työttömyysturvan jatkuvuuden.

Jos olet työtön tai lomautettu, keskustele yritystoiminnan aloittamisesta aina myös työvoimaviranomaisen kanssa ennen kuin aloitat.

Jos työvoimaviranomainen arvioi, että työllistyt yritystoiminnassa päätoimisesti, emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Jos työllistyminen on sivutoimista, voimme maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Silloin otamme huomioon yritystoiminnasta saamasi tulot sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrässä. Tulot siis jonkin verran vähentävät sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä , ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Neljän kuukauden jälkeen työvoimaviranomainen arvioi edellä kuvatulla tavalla, kuinka paljon toiminta työllistää sinua.

Yrittäjyys ja jäsenyys työttömyyskassassa

Me olemme palkansaajien työttömyyskassa. Se tarkoittaa sitä, että vain palkansaajana voit liittyä ja vakuuttaa työsi meillä. Yrittäjänä et voi liittyä meille.

Yrittäjänä voi liittyä yrittäjäkassaan. Suomessa on yksi työttömyyskassa yrittäjille.

Jos työskentelet sekä palkansaajana että yrittäjänä, voit valita, vakuutatko palkansaajana tehdyn työn meillä vai yrittäjänä tehdyn työn yrittäjäkassassa. Samaan aikaan et voi olla kahden eri työttömyyskassan jäsen.

Jos olet liittynyt meille palkansaajana, voit säilyttää jäsenyyden aloittaessasi yrittäjänä. Jos olet kevytyrittäjä tai yritystoiminnassa työllistymisesi on sivutoimista, voit olla jäsenemme yritystoiminnasta huolimatta. Yrittäjänä työskentely ei kuitenkaan kerää työssäoloehtoa. Jos työllistyt yritystoiminnassasi päätoimisesti, voit olla jäsenemme 18 kuukauden ajan.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään heti yrittäjäkassaan. Yrittäjän työssäoloehtoa voit kerryttää vain yrittäjäkassan jäsenenä.

Jos et liity yrittäjäkassaan, voit säilyttää jäsenyyden meillä korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tämän jälkeen irtisanomme jäsenyytesi. Tämä johtuu siitä, että kun olet työskennellyt 18 kuukautta yrittäjänä, emme enää voi lain mukaan myöntää sinulle palkansaajan työssäoloehtoon perustuvaa ansiopäivärahaa.

Kun siirryt meiltä yrittäjäkassaan, työttömyysturvassasi on jälkisuoja. Kun olet siirtynyt yrittäjäkassaan ja jos jäät työttömäksi ennen kuin yrittäjän työssäoloehto täyttyy, sinulla on oikeus siihen ansiopäivärahaan, mitä saisit aiemman yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella. Jälkisuojan hyödyntäminen edellyttää, että olet liittynyt yrittäjäkassaan viimeistään kuukauden kuluessa erottuasi meiltä.

Yrittäjästä palkansaajaksi

Kun vaihdat yrittäjäkassasta palkansaajakassaan, sinulla on edellistä vastaava jälkisuoja. Tässä tilanteessa se tarkoittaa sitä, että jos jäät työttömäksi ennen kuin olet ehtinyt täyttää palkansaajan työssäoloehdon, on sinulla oikeus siihen päivärahaan, jota sinulle maksettaisiin, jos olisit edelleen yrittäjäkassan jäsen.

Jälkisuoja edellyttää, että olet liittynyt meille viimeistään kuukauden kuluessa erottuasi yrittäjäkassasta. Muista siis liittyä heti ensimmäisenä palkkatyöpäivänä, äläkä irtisano jäsenyyttä yrittäjäkassassa ennen sitä.