Hyppää sisältöön

Ansiopäivärahan kesto eli enimmäismaksuaika on yhteensä enintään 300, 400 tai 500 päivää. Aina kun täytät työssäoloehdon, saat oikeuden uuteen enimmäismaksuaikaan.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 300 päivää, jos ennen työttömyyttä olet ollut työssä yhteensä enintään kolme vuotta.

Tyypillisimmin tällainen tilanne on nuorilla palkansaajilla, jotka ovat vasta hiljan aloittaneet työuransa.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 400 päivää, jos ennen työttömyyttä olet ollut työssä yhteensä yli kolme vuotta.

Tämä on tyypillisin enimmäisaika ansiopäivärahaa saavien työnhakijoiden keskuudessa.

Ansiopäivärahan kesto on 500 päivää, jos olet työssäoloehdon täyttyessä täyttänyt 58 vuotta ja olet sitä ennen ollut työssä yhteensä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

500 päivän enimmäisaika on tyypillisin enimmäisaika työnhakijoilla, jotka lähestyvät eläkeikää.


Enimmäismaksuajan kuluminen

Jokainen maksettu täysi ansiopäiväraha vähentää enimmäisajasta yhden päivän.

Maksamme ansiopäivärahaa enimmillään viisi päivää kalenteriviikossa. Yhdenjaksoisesti maksettuna

  • 300 päivän enimmäiskesto kuluu siten noin 14 kuukaudessa eli hieman yli vuodessa,
  • 400 päivää noin 18 kuukaudessa eli 1,5 vuodessa ja
  • 500 päivää noin 23 kuukaudessa eli hieman alle 2 vuodessa.

Enimmäisaika kuluu eri tavalla, jos maksamme sinulle soviteltua ansiopäivärahaa osa-aikaisen työskentelyn ajalta. Näissä tilanteissa soviteltu ansiopäiväraha muutetaan vastaamaan täyttä päivärahaa ennen kuin se vähennetään enimmäisajasta. Jos soviteltu ansiopäiväraha on määrältään esimerkiksi puolet täydestä ansiopäivärahasta, kuluu enimmäismaksuajasta vain puoli päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työskentelet osa-aikaisesti, enimmäisaika kuluu hitaammin.

Vastaavaa hidastusta ei ole, jos täydestä päivärahasta on vähennetty sosiaalietuus.

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin. Lakia on kuitenkin muutettu siten, että lisäpäiväoikeus on poistumassa. Lisäpäiväoikeuden tilalle on tuotu muutosturva tukemaan yli 55-vuotiaiden työllistymistä. Mahdollinen muutosturvaraha ei vaikuta ansiopäivärahan enimmäismaksuajan kulumiseen.

Kuinka monta päivää on jäljellä?

OmaYTK-palvelussa voit tarkistaa, kuinka monta päivää sinulle on maksettu ja kuinka monta päivää enimmäismaksuajasta on vielä jäljellä.

Enimmäismaksuajan päättyminen

Kun enimmäismaksuaika päättyy, saat siitä meiltä päätöksen.

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan päättymisen jälkeen, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Uusi enimmäismaksuaika

​​​​​​​Kun täytät työssäoloehdon, saat uuden enimmäismaksuajan.

Enimmäismaksuaika alkaa aina alusta. Emme siis lisää uutta enimmäismaksuaikaa edellisen päälle, vaikka sitä olisi jäljellä työssäoloehdon täyttyessä uudestaan. Enimmäismaksuaika on siten aina 300, 400 tai 500 päivää.

Enimmäismaksuajan pituus määritellään silloin, kun saat oikeuden uuteen enimmäismaksuaikaan. Enimmäismaksuaika ei siis muutu kesken enimmäisajan esimerkiksi sillä perusteella, että täytät kesken enimmäismaksuajan 58 vuotta. Vasta kun täytät työssäoloehdon uudelleen, tarkistamme, kuinka pitkään enimmäisaikaan sinulla on oikeus.

Enimmäismaksuaikoja ei ole rajoitettu. Saat siis aina uuden enimmäismaksuajan, kun täytät työssäoloehdon uudelleen.

Lisäpäivät

Kun lähestyt eläkeikää, voit olla oikeutettu ansiosidonnaisen lisäpäiviin eli niin sanottuun eläkeputkeen. Silloin voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa enimmäismaksuajan päättymisen jälkeen sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.


Lisäpäivät ovat poistumassa

Mahdollisuus lisäpäiviin on poistumassa portaittain vuodesta 2023 alkaen.

Muutos lyhentää 1963 ja 1964 syntyneiden lisäpäiväoikeutta.

Lisäpäiväoikeutta ei enää ole, jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen.​​​​​


Lisäpäiväoikeus riippuu syntymävuodestasi ja siitä, milloin enimmäismaksuaikasi täyttyy.

Sinulla voi olla oikeus ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin eli eläkeputkeen, jos

  • olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuonna 1961 tai 1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Lisäksi edellytämme, että olet enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Me pidämme huolta siitä, etteivät ansiosidonnaisen lisäpäivät mene sinulta ohitse. Kun enimmäismaksuaika tulee täyteen, tarkistamme oikeutesi ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin automaattisesti. Jos sinulla on oikeus lisäpäiviin, mutta et jatka hakemista, otamme sinuun yhteyttä ja kerromme asiasta.

Kun olet lisäpäivillä, pidä työnhakusi voimassa ja jatka normaalisti päivärahan hakemista. Muista myös, että ansiosidonnaiset lisäpäivät eivät muuten tuo poikkeuksia siihen, mitä sinulta työttömänä edellytetään.

Lisäpäivätodistus

Jos tarvitset eläkeyhtiötä varten meiltä todistuksen siitä, että olet saanut ansiopäivärahaa lisäpäiviltä, voit pyytää sitä meiltä. Laita viesti OmaYTK:n kautta.

Voit mahdollisesti tehdä normaalia lyhyemmän päivärahahakemuksen eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden alussa, jotta saat nopeammin tarvitsemasi todistuksen lisäpäivistä. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista, joten sinun kannattaa olla meihin yhteydessä. Tarkastamme tilanteesi ja neuvomme sinua asiassa.