Hyppää sisältöön

Sovitellun ansiopäivärahan kesto maksupäivissä on sama kuin täyden ansiopäivärahan enimmäisaika. Täyden ja sovitellun ansiopäivärahan kesto on enintään 300, 400 tai 500 päivää.

Jokainen maksettu ansiopäiväraha vähentää enimmäisajasta yhden päivän. Kun maksamme ansiopäivärahan soviteltuna, enimmäisaika kuluu kuitenkin hitaammin. Tämä johtuu siitä, että soviteltu ansiopäiväraha on vähemmän kuin täysi ansiopäiväraha. Siksi se kuluttaa enimmäisaikaa hitaammin.

Soviteltu ansiopäiväraha kuluttaa enimmäisaikaa suhteessa täyteen päivärahaan. Jos soviteltu ansiopäivärahasi on esimerkiksi puolet täydestä ansiopäivärahasta, kuluu enimmäisajastasi yksi päivä vasta, kun olemme maksaneet kaksi päivää soviteltua ansiopäivärahaa.

Esimerkki

Täysi ansiopäivärahasi on 80,49 €/pv. Tämä on ansiopäivärahasi suuruus, kun olet kokonaan työtön.

Kun maksamme sinulle 80,49 €, kuluu enimmäisajastasi yksi päivä.

Aloitat osa-aikaisen työskentelyn. Saat siitä tuloa sen verran, että sovitellun ansiopäivärahasi määrä on 64,21 €/pv.

64,21 €:n soviteltu ansiopäiväraha on 79,77 prosenttia täydestä ansiopäivärahasta. Jokainen tämän suuruista soviteltua ansiopäivärahaa kuluttaa siten enimmäismaksuaikaasi vain 79,77 päivää.

Jos enimmäisaikasi on 400 päivää, voimme maksaa sinulle esimerkin mukaista soviteltua ansiopäivärahaa 501 päivää, ennen kuin 400 päivän enimmäismaksuaika tulee täyteen.