Hyppää sisältöön

Yleisesti ottaen emme juurikaan tarvitse erillisiä liitteitä hakemukseen. Jos jotain tarvitsemme, pyydämme niitä.

Kun teet ansiopäivärahahakemuksen OmaYTK:ssa, täytä hakemus huolellisesti. Sähköinen hakemus kysyy kaikki tarvittavat tiedot ja ohjaa, jos hakemusta pitää täydentää jollakin liitteellä.

Hakemuksella on muutamia pakollisia kohtia, jotka sinun on täytettävä, ennen kuin voit hakemuksen lähettää. Voit kuitenkin aina lähettää hakemuksen ilman liitteitä. Tätä ominaisuutta kannattaa hyödyntää, jos sinulla ei esimerkiksi heti ole saatavilla tarvittavaa liitettä.


Palkkatiedot

Kun haet ansiopäivärahaa, tarvitsemme tietoa sinulle maksetuista palkoista. Saamme tiedot tulorekisteristä, johon työnantaja on ilmoittanut palkkatiedot. Emme siis yleensä tarvitse erillistä palkkatodistusta. Voit OmaYTK -palvelussa jo hakemusta täyttäessä hakea tulorekisteristä palkkatiedot hakemukselle.

Jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin vain yhden kokonaissumman palkasta, tarvitsemme lisätietoja. Kun teet hakemuksen OmaYTK:ssa, voit kätevästi lisätä tarvittavat tiedot hakemukseen. Mitä huolellisemmin saat tiedot kirjattua, sitä nopeammin me puolestaan saamme hakemuksesi käsiteltyä.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä ja haet tulorekisteristä palkkatiedot, tulee hakemukselle ne palkat, joiden maksupäivä osuu hakemuksen ajalle. Tämä on aivan oikein, koska ansiotulo osa-aikaisesta työstä huomioidaan maksupäivän mukaan.

Jos työnantajasi ei ole vielä ehtinyt ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin, voit lisätä palkkatiedot myös itse. Lisää työnantaja ja puuttuva tulotieto. Kaikki tulorekisterin eri tulolajit löydät pika- ja pudotusvalikoista. Käytä palkkasummana palkan määrää ennen verojen ja muiden maksujen vähentämistä eli niin sanottua bruttosummaa.

Kun lähetät meille hakemuksen, voit olla olla huoletta. Me hoidamme asian eteenpäin ja jos jotain lisätietoja tarvitsemme, otamme yhteyttä.

Ilmoita työnteosta

Tulorekisteristä huolimatta sinun pitää ilmoittaa tekemäsi työt ja ansaitsemasi palkat.

Vaikka saamme tulorekisteristä tulotietoja, ei tulorekisteri korvaa tehtyjen töiden ilmoittamista, sillä emme automaattisesti tarkasta tulorekisterin tietoja, jos emme ole saaneet sinulta tietoa työnteosta.

Jos jätät työt ilmoittamatta siinä ajatuksessa, että saamme tiedon joka tapauksessa tulorekisteristä, seurauksena voi olla ikävä yllätys. Jos emme ole saaneet sinulta tietoa työnteosta, saatamme maksaa ansiopäivärahan täytenä. Kun myöhemmin käy ilmi, että ansiopäivärahassa olisi pitänyt huomioida työtuloja, joudumme perimään takaisin liikaa maksettuja ansiopäivärahoja.

Muista siis aina huolellisesti ilmoittaa hakemuksessa kaikki työt ja ansiotulot.


Mitä liitteitä tarvitaan?

Olemme kehittäneet ansiopäivärahan hakemista siten, että sinun ei juurikaan tarvitse lisätä liitteitä hakemukseen. Näin on meidän mielestämme helpointa sinulle.

​​​​​​​Saamme suurimman osan tarvittavista tiedoista siitä, mitä ilmoitat hakemuksessa. Lisäksi saamme paljon tietoa eri rekistereistä.

OmaYTK pyytää tilanteesta riippuen hakemuksen liitteeksi esimerkiksi

  • työsopimuksen
  • irtisanomisilmoituksen tai
  • lomautusilmoituksen

Puuttuvat liitteet eivät estä hakemuksen lähettämistä tai käsittelyyn ottamista. Jos hakemuksesi käsittelyssä katsomme, että puuttuva liite tarvitaan, pyydämme sen erikseen.

Verokorttia emme välttämättä myöskään tarvitse. Saamme verottajalta tiedon ennakonpidätysprosentista. Kun haet ansiopäivärahaa, voit kuitenkin muuttaa verokorttiasi siten, että se huomioi myös ansiopäivärahan. Voit tehdä muutoksen verottajan palvelussa. Kun ilmoitat verotiedon saajaksi YTK Työttömyyskassa, saamme tarvittavat verotiedot sähköisesti suoraan verottajalta.