Hyppää sisältöön

Voimme maksaa ansiopäivärahaa myös ennakkona. Ennakkomaksu ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme maksaa etukäteen.

Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, mutta tietyissä tilanteissa voimme maksaa ilman päätöstä. Ennakkomaksu tarkoittaa sitä, että maksamme ennen päätöksen antamista.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa ennakkona ilman päätöstä, kun

  • on ilmeistä, että sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, mutta joitain tietoja vielä puuttuu ja tarvittavien tietojen odottaminen johtaisi kohtuuttomaan viivästykseen etuuden maksussa; tai silloin, kun
  • meidän etuusmaksatuksemme ruuhkautuu jonkun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi, ja hakemusten käsittelyaika ylittää laissa säädetyn 30 päivän rajan.

Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kahdelta kuukaudelta. 

Voit tarvittaessa pyytää ennakkomaksua. Ennakkomaksun käytölle on tietyt edellytykset ja rajat, joten emme välttämättä voi ennakkomaksua pyynnöstäsi huolimatta käyttää.

Jos myönnämme sinulle ansiopäivärahaa ennakkona ennen päätöstä, me huolehdimme, että asia käsitellään loppuun siten, että saat ansiopäivärahasta lain edellyttämän päätöksen. Jos voimme käyttää ennakkomaksua, maksamme ansiopäivärahan tyypillisesti peruspäivärahan suuruisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun annamme päätöksen, voimme samalla tehdä lisäysmaksun ja korjata sinulle maksettavan ansiopäivärahan oikean suuruiseksi.