Hyppää sisältöön

Jos olet täyttänyt 25 vuotta, eikä TE-palveluiden tarjonnasta löydy sopivaa työvoimakoulutusta, voit hakea ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun tukemiseksi. Ole yhteydessä TE-palveluihin hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista.

Jos työvoimaviranomainen arvioi, että omaehtoinen opiskelu on tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada tai säilyttää työpaikka, voimme maksaa ansiopäivärahaa päätoimisesta opiskelusta huolimatta.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella edellyttää, että olet sopinut asiasta työvoimaviranomaisen kanssa ennen opintojen aloittamista ja opinnot ovat päätoimisia.

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun estämättä enintään kahden vuoden ajan. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika kuitenkin kuluu normaalisti myös opintojen aikana, joten ansiopäiväraha voi silti loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Ansiopäivärahan maksamisen edellytys on, että etenet opinnoissasi riittävästi ja opintosuunnitelman mukaisesti. Jos et etene riittävästi tai et ilmoita etenemisestä sovitulla tavalla työvoimaviranomaiselle, päättyy opintojen tukeminen siitä päivästä alkaen, josta opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tästä voi seurata jo maksettujen päivärahojen takaisinperintä. Muista siis ilmoittaa työvoimaviranomaiselle heti, jos opintojen eteneminen uhkaa hidastua tai aiot keskeyttää.

Omaehtoisen opiskelun aikana työttömyysturvalakia sovelletaan poikkeuksellisesti siten, että enimmäismaksu ei ala alusta eikä päivärahaa määritellä uudestaan, vaikka työssäoloehto täyttyisi uudestaan. Jos siis työskentelet opintojen aikana ja työssäoloehto täyttyy, laskemme uuden ansiopäivärahan ja saat uuden enimmäisajan vasta, kun opinnot päättyvät.