Hyppää sisältöön

Joskus voi käydä niin, että maksamme sinulle liikaa ansiopäivärahaa.

Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vasta jälkikäteen ilmenee, että sinulla ei ole ollutkaan oikeutta ansiopäivärahaan. Joskus voi käydä myös niin, että laskemme ansiopäivärahasi syystä tai toisesta väärin.

Tällainen liikaa tai aiheetta maksettu ansiopäiväraha on lain mukaan perittävä takaisin.

Miksi ansiopäiväraha voidaan maksaa väärin?

Voimme maksaa ansiopäivärahaa väärin, jos meillä on käytössämme virheellisiä tietoja tai jotain tietoja puuttuu kokonaan, kun käsittelemme hakemustasi.

Tyypillisesti tällöin on kyse asioista, joita ei ole vielä tapahtunutkaan. Esimerkiksi ansiopäivärahan maksamisen estävä eläke voidaan myöntää takautuvasti, jolloin se ei ole ollut tiedossa, kun olet tehnyt hakemusta, eikä se ole ollut tiedossa, kun olemme käsitelleet hakemustasi. Tällaisessa tilanteessa kaikki on kunnossa ansiopäivärahan maksuhetkellä, mutta takautuva eläke muuttaakin jo maksetun päivärahan perusteettomaksi.

On myös mahdollista, että me teemme virheen päätöstä annettaessa. Summiin voi tulla näppäilyvirheitä tai meiltä jää huomaamatta joku selvitys, jolla olisi ollut vaikutusta päivärahan määrään. Myös meidän virheestämme johtuva liikamaksu on lain mukaan perittävä takaisin.

Jos emme hakemuksella saa tietoa palkkatuloista, sosiaalietuuksista tai esimerkiksi lomautuksen aikana saaduista lomapalkoista, voi meiltä jäädä jotain huomaamatta. Väärien tai puutteellisten tietojen perusteella tehty päätös voi johtaa siihen, että maksamme sinulle liian suurta ansiopäivärahaa.

Täytä hakemus huolellisesti

Takaisinperintätilanteiden välttämiseksi ilmoita hakemuksessa huolellisesti kaikki työssäolojaksosi, sairauspäiväsi, lomapäiväsi, muihin sosiaalietuuksiin tulleet muutokset sekä kaikki muutkin päivärahaoikeuteesi mahdollisesti vaikuttavat seikat.

Kun teet hakemuksen OmaYTK:ssa, sähköinen palvelumme auttaa sinua hakemuksen tekemisessä.

Jos olet epävarma, vaikuttaako jokin muutos päivärahaasi, ilmoita siitä silti hakemuksessa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä. Silloin voimme yhdessä arvioida tilannetta. Tietämättömyys lain säännöksistä ei ole riittävä peruste takaisinperinnästä luopumiselle.

Näin takaisinperintä tehdään

Kun huomaamme maksaneemme väärin, tarkistamme asiaa koskevat päätökset ja lähetämme sinulle kuulemiskirjeen. Kuulemiskirjeessä selvitämme tilanteen ja samalla saat mahdollisuuden kertoa meille oman näkemyksesi asiasta.

Jos pyydät takaisinperinnän kohtuullistamista, selvitämme kuulemisen yhteydessä myös, mikä on sinun taloudellinen ja sosiaalinen tilanteesi. Näiden tietojen avulla voimme arvioida, onko meidän mahdollista kohtuullistaa takaisinperintää tai luopua siitä kokonaan.

Kuulemisen yhteydessä pyydämme sinulta tarvittaessa myös suostumuksen virheellisten päätösten korjaamiseksi. Jos et anna suostumusta, pyydämme päätösten poistamista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Suostumuksen antaminen ei tarkoita, että hyväksyisit takaisinperinnän. Vaikka antaisit suostumuksen, voit yhä halutessasi hakea muutosta takaisinperintään.

Kun saamme sinulta vastauksen, käsittelemme asian uudelleen ja saat uudet, korjatut päätökset sekä päätöksen takaisinperinnästä. Samalla saat myös tilisiirtolomakkeet, joilla voit palauttaa liikamaksun meille.

Jos takaisinperintäpäätös on mielestäsi virheellinen tai et hyväksy takaisinperittävää summaa, voit hakea muutosta. Keskeytämme takaisinperinnän muutoksenhaun ajaksi.

Kun annamme päätöksen takaisinperinnästä, teemme samalla myös suunnitelman takaisinmaksusta.

Voit olla meihin yhteydessä ja ehdottaa sinulle sopivaa aikataulua takaisinmaksulle. Kaikkea ei siis tarvitse maksaa kerralla takaisin, vaan voit sopia kanssamme maksueristä.

Takaisinperinnän kohtuullistaminen

Voimme luopua takaisinperinnästä kokonaan tai osittain, jos sitä pyydät ja se on kohtuullinen ratkaisu.

Kokonaan luopuminen tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse maksaa takaisin mitään. Osittain luopuminen tarkoittaa sitä, että sinun pitää maksaa takaisin vain osa takaisinperittävästä summasta.

Kohtuullistaminen edellyttää aina, että takaisinperintä ei johdu sinun teoistasi. Jos olet tahallasi ilmoittanut meille vääriä tietoja tai jättänyt tärkeitä asioita ilmoittamatta, emme voi kohtuullistaa takaisinperintää.

Ratkaisu kohtuullistamisesta perustuu selvitykseen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestasi. Sitä varten pyydämme sinulta tietoa tuloistasi ja menoistasi. Otamme huomioon myös, jos olet esimerkiksi sairas tai elämäntilanteessasi on muita sellaisia kuormittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat mahdollisuuteesi maksaa ansiopäivärahoja takaisin.

Kohtuullistamista harkittaessa arvioimme kokonaistilannetta. Siksi tilapäinen varattomuus tai hetkellinen velkaantuminen eivät pelkästään riitä kohtuullistamisen perusteeksi. Myöskään meidän tai muiden viranomaisten virheet eivät automaattisesti merkitse takaisinperinnän kohtuullistamista tai luopumista. Otamme nämä seikat kuitenkin huomioon kokonaistilanteen arvioinnissa. Jos muutkin seikat puoltavat takaisinperinnästä luopumista kokonaan tai osittain, voimme kohtuullistaa takaisinperintää.

Väärinkäytösepäily

Joskus meillä voi olla syytä epäillä, että olet tahallasi johtanut meitä harhaan hakiessasi ansiopäivärahaa ja siten itse aiheuttanut etuuden liikamaksun. Tässä tapauksessa pyydämme sinulta kuulemisen yhteydessä selvityksen myös epäillystä vilpillisestä menettelystä.

Vilpillisyys etuutta hakiessa voi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai jopa työttömyyskassasta erottamiseen.

Jos vilpillinen menettely on toistuvaa tai se ei ole lievää, on meillä velvollisuus tehdä asiasta tutkintapyyntö. Silloin poliisi tutkii, onko asiassa aihetta epäillä rikosta ja onko kyseessä sellainen rikosasia, joka viedään eteenpäin syyttäjälle. Seurauksena voi olla sakkoja tai jopa vankeutta.