Hyppää sisältöön

Joskus antamamme päätös saattaa tuntua sinusta väärältä tai virheelliseltä. Silloin voit pyytää meitä tarkistamaan asian ja hakea päätökseen muutosta. Muutoksenhaku on maksutonta.

Muutoksenhaku antaa sinulle oikeusturvaa ja samalla se on tärkeä työkalu lakien ja niiden soveltamisen kehittämisessä.

Mitä teen, jos olen tyytymätön päätökseen?

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Löydät ohjeet muutoksenhaun tekemiseksi tältä sivulta. Myös päätöksen mukana on ohje muutoksenhakuun.

Ennen kuin lähdet tekemään muutoksenhakua, lue päätös vielä kerran huolellisesti lävitse. Olemme kirjanneet päätökseen perustelut, joiden avulla voit arvioida päätöksen oikeellisuutta.

Jos päätös on yhä mielestäsi virheellinen, ota yhteyttä meihin. Voimme silloin tarkistaa asian ja käydä perustelut yhdessä läpi. Joskus päätöksessä voi olla selkeä virhe, jonka voimme korjata heti. Jos emme voi korjata päätöstä, neuvomme sinua tekemään muutoksenhaun.

Kun haet muutosta, käymme päätöksen vielä uudelleen lävitse. Jos emme voi korjata päätöstä vaatimuksesi mukaisesti, kirjoitamme päätöksestä lausunnon ja lähetämme asian sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tutkittavaksi. Tässä vaiheessa sinulla on mahdollisuus tutustua lausuntoomme, jonka jälkeen voit vielä täydentää tai tarkentaa muutoksenhakuasi.

Ohjeet muutoksenhakuun

Tee muutoshakemus aina kirjallisesti ja toimita se meille. Helpoin ja nopein tapa toimittaa muutoksenhaku, on lähettää se OmaYTK:n kautta. Sähköisessä palvelussamme ei ole erillistä lomaketta muutoksenhakua varten. Se ei haittaa, sillä vapaamuotoinen viesti riittää.

Muutoksenhakuviestissä olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

  • Kerro ensin, mihin päätökseen haet muutosta. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä päätösnumeroa, joka löytyy päätöksestä.  
  • Kerro, mihin olet tyytymätön ja miten haluaisit päätöstä muuttaa. Perustele vaatimuksesi. 
  • Liitä vaatimuksiasi tukevat asiakirjat mukaan.
  • Jos teet muutoksenhaun OmaYTK:ssa, mainitse liitteet nimeltä muutoksenhakuviestissä. Näin tiedämme tarkemmin, että saapuvat liitteet ja muutoksenhakuviesti liittyvät toisiinsa.
  • Voit lähettää meille liitteitä Oma YTK-palvelussa kohdassa  ”Lähetä liite”.

Jos emme voi korjata päätöstä haluamallasi tavalla, kirjoitamme lausunnon ja lähetämme asian sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Lähetämme samalla sinulle kuulemiskirjeen, jonka liitteenä on kirjoittamamme lausunto. Tutustu lausuntoon huolellisesti. Voit tässä yhteydessä täydentää muutoksenhakuasi. Täydentäminen on hyödyllistä, jos esimerkiksi olemme mielestäsi ymmärtäneet vaatimuksesi väärin tai jättäneet joitain seikkoja huomioimatta.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on työttömyysturvaan liittyvissä asioissa ensimmäinen muutoksenhakuaste.

Jos emme voi korjata päätöstä haluamallasi tavalla, toimitamme asian eteenpäin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunta tutkii asian ja antaa päätöksen.

Jos muutoksenhakusi hyväksytään, voimme korjata valituksenalaisen päätöksen lautakunnan ratkaisun mukaisesti. Jos muutoksenhakusi hylätään, jää valituksenalainen päätös voimaan.

Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Jos lautakunta hylkää muutoksenhakusi, jää valituksenalainen päätös voimaan. Jos haluat, että asiaa tutkitaan vielä, voit tehdä lautakunnan päätöksestä muutoksenhaun vielä vakuutusoikeudelle.

Toimi kuten edellä, eli tee muutoshakemus ja lähetä se meille. Jos emme voi korjata päätöstä, lähetämme muutoksenhakusi edelleen vakuutusoikeudelle.

Vakuutusoikeuden ratkaisu on lopullinen. Siihen et voi enää hakea muutosta.

Joskus, vaikkakin harvoin, voi käydä myös niin, että meidän mielestämme muutoksenhakulautakunnan päätös ei vastaa vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Silloin myös me voimme hakea lautakunnan päätökseen muutosta vakuutusoikeudelta. Tämä tietysti pitkittää sinun muutoksenhakuprosessiasi, emmekä mielellämme tee sitä. Joskus voimme näin kuitenkin tehdä, sillä tulkinnanvaraisissa asioissa vakuutusoikeuden ratkaisut ovat tärkeitä yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Vakuutusoikeuden ratkaisut ovat viimeinen sana siitä, miten voimassa olevaa lakia kuuluu soveltaa. 

Määräaika

On tärkeää, että haet muutosta annetun määräajan kuluessa. Määräaika muutoksenhaun toimittamiselle on 30 päivää siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos muutoksenhakusi myöhästyy, ei muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus ota asiaasi tutkittavaksi ilman painavaa syytä.

30 päivän määräajan kuluminen alkaa sen jälkeen, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Lauantait ja sunnuntait lasketaan mukaan määräaikoihin. Jos määräpäivä osuu pyhäpäivälle tai viikonloppuun, pitää muutoksenhaku olla toimitettu viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivä on se päivä, kun avaat päätöksen OmaYTK:ssa. Jos et avaa päätöstä OmaYTK:ssa, postitamme päätöksen sinulle. Silloin päätöksen tiedoksisaantipäivä on seitsemäs päivä postituksesta. Laskeminen aloitetaan postituspäivää seuraavasta päivästä. Postituspäivä on merkitty päätökseen.

Esimerkki 1

Avaat päätöksen OmaYTK:ssa 2.12. Tiedoksisaantipäivä on 2.12.

Esimerkki 2

Et avaa päätöstä OmaYTK:ssa. Postitamme päätöksen 3.12. Ensimmäinen päivä postituksen jälkeen on 4.12. Seitsemäs päivä on 10.12. Tiedoksisaantipäivä on 10.12.

Ennenaikainen muutoksenhaku

Jos haet muutosta ennen kuin olet saanut meiltä päätöksen, on muutoksenhakusi ennenaikainen. Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät tutki ennenaikaisia muutoksenhakuja.

Myöhästynyt muutoksenhaku

Jos toimitat muutoshakemuksesi meille 30 päivän määräajan jälkeen, se on myöhässä. Muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus ota myöhästyneitä hakemuksia käsittelyyn ilman painavaa syytä.

Päätöksen uudelleen tutkiminen

Jos muutoksenhakuaika on jo mennyt umpeen, voit silti pyytää meitä tutkimaan päätöksen uudelleen. Silloin annamme sinulle päätöksen joko tutkimatta jättämisestä tai annamme kokonaan uuden päätöksen. Voit silloin hakea muutosta joko tutkimatta jättämiseen tai uuteen päätökseen.

Muutoksenhaku työvoimaviranomaisen lausuntoon

Työvoimaviranomainen ratkaisee ansiopäivärahaan liittyvät työvoimapoliittiset edellytykset, ja antaa niitä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

Joskus voit olla tyytymätön saamaasi lausuntoon. Silloin voit pyytää työvoimaviranomaista tarkistamaan lausunnon. Työvoimaviranomaisen antamaan lausuntoon et voi kuitenkaan suoraan kohdistaa muutoksenhakua. Jos haluat hakea muutosta lausuntoon, sinun pitää tehdä muutoksenhaku ansiopäivärahapäätöksestä, jonka perusteena kyseinen lausunto on.
   
Työvoimaviranomaisen antamaan lausuntoon ei voi suoraan hakea muutosta, koska yksinään sillä ei ole vaikutusta. Lausunnolla on vaikutusta vasta, kun haet päivärahaa ja me annamme lausuntoon perustuvan päätöksen.

Me tutkimme muutoksenhakusi normaalissa järjestyksessä. Jos muutoksenhaun alainen päätös perustuu työvoimapoliittiseen lausuntoon, pyydämme työvoimaviranomaista tutkimaan lausunnon. Jos lausuntoa voidaan korjata haluamallasi tavalla, saamme työvoimaviranomaiselta uuden lausunnon ja voimme sen perusteella korjata myös siihen perustuvan päätöksen. Jos lausuntoa ei voi korjata, toimitamme muutoksenhakusi edellä kuvatulla tavalla eteenpäin muutoksenhakuelimelle.

Auta työvoimaviranomaista

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, anna työvoimaviranomaiselle mahdollisimman tarkat tiedot tilanteestasi. Vastaavasti ilmoita viipymättä työvoimaviranomaiselle, jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia.  

Joskus työvoimaviranomainen voi pyytää sinulta lisätietoja työvoimapoliittisten edellytysten selvittämiseksi. Vastaa tällaisiin lisäselvityspyyntöihin viivytyksettä. Monesti ansiopäivärahan maksun estävä lausunto johtuu siitä, että hakija ei ole vastannut lisäselvityspyyntöön. 

Miten muutoksenhaku etenee?

Kun muutoshakemuksesi saapuu meille, tarkistamme päätöksen. Jos voimme korjata päätöksen vaatimustesi mukaisesti, ilmoitamme siitä sinulle ja teemme heti kaikki korjaukset.

Jos emme voi korjata päätöstä haluamallasi tavalla, kirjoitamme asiasta lausunnon ja lähetämme sen liitteineen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tutkittavaksi. Lähetämme asiakirjat myös sinulle, jolloin sinulla on vielä mahdollisuus tutustua päätöksen perusteluihin ja niihin asiakirjoihin, joihin päätös on perustunut.

Asiakirjojen mukana lähetämme sinulle myös kuulemiskirjeen. Kun olet tutustunut lausuntoomme, voit antaa lautakunnalle vielä oman näkemyksesi asiasta. Samalla voit esimerkiksi huomauttaa, jos asian käsittelyssä on mielestäsi jätetty jokin oleellinen asiakirja huomioimatta. Lähetä vastauksesi kuulemiseen suoraan muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan osoite löytyy kuulemiskirjeestä. Muista myös noudattaa kuulemiselle annettua määräaikaa.

Muutoksenhakulautakunta tutkii asian ja antaa siitä ratkaisun. Jos lautakunta hylkää muutoksenhakusi, jää alkuperäinen päätös voimaan. Jos lautakunta hyväksyy vaatimuksesi, se kumoaa antamamme päätöksen ja määrää asian uudelleen käsiteltäväksi. Silloin käsittelemme asian uudelleen, jonka jälkeen saat uuden päätöksen.

Jos et hyväksy lautakunnan ratkaisua, voit hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Ohjeet muutoksenhakuun löytyvät lautakunnan päätöksestä. Asia etenee samoin kuin edellä on lautakunnan osalta kuvattu. Vakuutusoikeuden ratkaisuun et voi enää hakea muutosta.

Meidän käsittelyaikamme muutoksenhakuasioissa on noin 2-3 viikkoa. Muutoksenhakuun kokonaisuudessa kuluva aika riippuu kuitenkin pitkälti käsittelyajasta muutoksenhakuelimessä. Käsittelyaika voi siellä vaihdella kuukausista jopa vuoteen.


Kantelu

Muutoksenhaku koskee antamiamme päätöksiä. Jos sen sijaan epäilet, että emme ole noudattaneet lakia tai velvollisuuksiamme, voit tehdä asiassa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.