Hyppää sisältöön

Voit saada liikkuvuusavustusta, jos olet oikeutettu työttömyysetuuteen ja vastaanotat vähintään 2 kuukautta kestävän työn tai siihen liittyvän koulutuksen.

Voimme myöntää liikkuvuusavustusta, jos vastaanottamassasi kokoaikatyössä tai siihen liittyvässä koulutuksessa päivittäisen työmatkan kesto on keskimäärin yli 3 tuntia. Osa-aikatyössä ja siihen liittyvässä koulutuksessa työmatkan keston on keskimäärin oltava yli 2 tuntia.

Jos haet liikkuvuusavustusta koulutukseen, koulutuksen tulee liittyä nimenomaan tietyn työpaikan saamiseen. Avustusta ei myönnetä yleiseen ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen suorittamiseen.

Voimme myöntää sinulle liikkuvuusavustusta myös, jos muutat vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi. Työsopimuksen tulee olla solmittu ennen muuttoa.

Työmatkan kesto

Liikkuvuusavustuksen myöntämisen keskeinen ehto on työmatkan kesto.

Kokoaikatyössä tai siihen liittyvässä koulutuksessa edestakaisen työmatkan tulee olla keskimäärin vähintään 3 tuntia. Osa-aikatyön tai osa-aikatyöhön liittyvän koulutuksen matkan edestakaisen keston tulee olla keskimäärin vähintään 2 tuntia päivässä.

Työ- tai koulutusmatkan kesto on se aika, joka kuluu työn tai koulutuksen alkaessa kotoasi työ- tai koulutuspaikalle ja takaisin ilman ylimääräisiä lenkkejä. Matkan oletetaan tapahtuvan yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa.

Laske matka-aikasi nopeimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Auton hankkimista ei edellytetä, mutta jos kuljet työmatkan autolla, mittaa matka-aika sen mukaan. Jos käytät julkisia, voit ottaa matka-ajassa huomioon myös kulkuvälineiden vaihtamiset odotusaikoineen.

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai siihen liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi. Matkaa ei mitata linnuntietä, vaan matkan pituus on välimatkan todelliset kuljetut kilometrit.


Muutto työpaikan läheisyyteen

Koska liikkuvuusavustuksen tarkoitus on kannustaa työn vastaanottamiseen, ei avustus katkea, vaikka matka-aika työsuhteen kestäessä lyhenisikin. Siksi liikkuvuusavustus toimii myös muuttoavustuksena; voimme maksaa liikkuvuusavustusta, vaikka työn vastaanottamisen jälkeen muuttaisit lähemmäs työpaikkaa.

Jotta muuton voidaan katsoa tapahtuvan työn vuoksi, työsopimuksen tulee olla solmittuna ennen muuttoa.


Liikkuvuusavustus ja ulkomaat

Työpaikan sijainnilla Suomessa tai toisessa maassa ei ole merkitystä avustusoikeuden kannalta. Jos asut Suomessa ja vastaanotat työn toisessa maassa, arvioimme työmatka-ajan Suomen asuinpaikan ja ulkomailla olevan työpaikan välillä.

Jos lähdet ansiopäivärahalla työnhakuun ulkomaille ja vastaanotat työn, sinulla voi olla oikeus liikkuvuusavustukseen. Arvioimme työmatkaan kuluvaa aikaa kyseisessä työhakumaassa olevan asuinpaikan ja työpaikan välillä.