Skip to content

Rörlighetsunderstöd är en kontantförmån. Den är tänkt som stöd när du efter arbetslösheten tar emot ett arbete med lång pendling eller som kräver att du flyttar.

Vanligtvis används rörlighetsunderstödet för pendling mellan bostadsorten och arbetsplatsen i Finland. Det spelar dock ingen roll om arbetsplatsen är belägen i Finland eller i ett annat land. Du kan därför också få rörlighetsunderstöd om du tar ett jobb utomlands.

Du kan också få rörlighetsunderstöd för arbetsrelaterad utbildning.

Vi kan bevilja dig rörlighetsunderstöd om villkoren för pendlingens längd, anställningens längd och rätten till inkomstrelaterad dagpenning uppfylls.