Skip to content

Rörlighetsunderstöd är en kontantförmån. Den är tänkt som stöd när du efter arbetslösheten tar emot ett arbete med lång pendling eller som kräver att du flyttar.

Du kan också få rörlighetsunderstöd för arbetsrelaterad utbildning.

Vi kan bevilja dig rörlighetsunderstöd om villkoren för pendlingens längd, anställningens längd och rätten till inkomstrelaterad dagpenning uppfylls.