Skip to content

Om du har för avsikt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna.

När du anmäler dig som arbetssökande kontrollerar arbetskraftsmyndigheten vilka arbetskraftspolitiska förutsättningar som gäller för att få förmånen. I praktiken är frågan om du är arbetslös, om din jobbsökning är giltig och om du har agerat på det sätt som arbetskraftsmyndigheten kräver.

Om du agerar på ett arbetskraftspolitiskt klandervärt sätt, kan arbetskraftsmyndigheten besluta om påföljder som hindrar oss från att betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig.


Arbetsmyndigheten ansvarar för att bevaka de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmåner samt arbetskraftspolitiskt klandervärda förfaranden samt för att införa och återkalla påföljder samt ge råd i relaterade frågor. Du kan kontakta arbets- och näringstjänsterna om du har mer detaljerade frågor i anslutning till detta.


Vem är arbetslös?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är du arbetslös om du inte har en anställning.

Du är arbetslös om du inte är sysselsatt i heltidsarbete utan avbrott i över två veckor som företagare eller i eget arbete. Om du har startat företagsverksamhet eller ett eget arbete medan du är arbetslös, är du arbetslös i fyra månader från det att verksamheten inletts, även om du är sysselsatt på heltid i verksamheten.

Du är också arbetslös om du är permitterad på hel- eller deltid. Du är också arbetslös om orsaken till att arbetet och löneutbetalningen avbryts är en orsak som kan jämställas med permittering.

Du är arbetslös också under den ledighet som du själv har ansökt om, om du har tagit emot ett heltidsarbete under den ledighet som var avsedd att pågå åtminstone till slutet av den ledighet som du ansökt om och arbetet upphör eller du blir permitterad. Dessutom förutsätts det att det inte är ditt fel att arbetet upphör eller du permitteras och att det inte är möjligt att avbryta ledigheten av orsaker som du inte kan påverka.

Frivilligarbete

Om du är arbetslös har du också rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid då du utan lön deltar i vanligt allmännyttigt frivilligarbete eller i vanligt talkoarbete. Du kan alltså delta i oavlönad föreningsverksamhet eller talkon utan att det påverkar din inkomstrelaterade dagpenning.

Om du däremot arbetar oavlönat i ett företag eller i uppgifter som i allmänhet utförs i en anställning eller som en del av företagsverksamhet, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.