Skip to content

ANVÄNDNINGSVILLKOR

YTK:s arbetslöshetskassa äger webbplats på adressen ytkkassa.fi och oma.ytk.fi.

Adress:
YTK Työttömyyskassa
Teollisuuskatu 4
32200 
Loimaa

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna webbplats tillhör YTK Arbetslöshetskassa. Kopiering för kommersiella ändamål är förbjuden. Det är tillåtet att lagra informationen på användarens dator eller att skriva ut den för personligt bruk av en enskild person.

Begränsningar av ansvar

Det material och innehåll som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska eller innehållsmässiga fel. YTK Arbetslöshetskassan garanterar att webbplatsen alltid kan användas utan avbrott eller fel. YTK Arbetslöshetskassan ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av den tjänst som tillhandahålls på webbplatsen eller av avbrott i den. YTK Arbetslöshetskassan tar inget som helst ansvar för de sidor som är tillgängliga via länkar från tredje part på webbplatsen eller för deras innehåll.

Tekniska rekommendationer

JavaScript
Vår webbplats kräver JavaScript, så din webbläsare bör stödja dess användning.

Adobe Acrobat-läsare
Webbplatsen har publicerat pdf-filer som kräver en separat läsare för att kunna läsas.

Sökning
Förutom att navigera på webbplatsen kan du söka efter information med hjälp av webbplatsens sökmotor och webbplatskartan.