Skip to content

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.ytkkassa.fi och oma.ytk.fi. Tillgänglighetsutlåtandet är daterat 4.12.2023.

Dessa tjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Webbplatsen ytkkassa.fi tas i bruk i december 2023. Vi har byggt webbplatsen i enlighet med tillgänglighetskriterierna. Webbplatsens tillgänglighet kommer att utvärderas tillsammans med en extern revisor under 2024.

OmaYTK tjänsten (oma.asiointi.fi) lanserades i juni 2016. Tjänstens tillgänglighet har bedömts tillsammans med en extern revisor i juni 2019. Tillgänglighetsändringarna för OmaYTK har publicerats hösten 2020. Tillgänglighetskraven beaktas i den fortsatta utvecklingen. Den äldsta delen av ansökningsblanketten uppfyller inte alla tillgänglighetskrav. Bristerna kommer att åtgärdas i utvecklingsprocessen.

Detta tillgänglighetsutlåtande är publicerat 12.12.2023

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten

Webbplatsen ytkkassa.fi är byggd så att den uppfyller tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetstjänsten Oma.ytk.fi (oma.asiointi.fi) uppfyller för närvarande inte alla tillgänglighetskrav. Utvecklingsarbetet fortsätter och bristerna åtgärdas i takt med att tjänsten uppdateras.

Innehåll som inte är tillgängligt

På webbplatsen ytkkassa.fi finns en del blanketter som inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Största delen av blanketterna har publicerats före 23.9.2018. Bilagornas och blanketternas tillgänglighet kontrolleras och uppdateras i samband med uppdateringen av versionen.

I den elektroniska ansökningstjänsten Oma.ytk.fi (oma.asiointi.fi) finns en elektronisk ansökan om dagpenning. Ansökan är inte helt skärmläsbar. Bristerna kommer att korrigeras i samband med utvecklingsarbetet.

Har du upptäckt en tillgänglighetslucka i vår digitala tjänst?

Du har rätt att få information i ett tillgängligt format som du behöver för att identifiera eller utöva dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får denna information i ett tillgängligt format på vår onlinetjänst eller om du vill ge annan feedback om tillgänglighet, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande på [email protected] . Vi kommer att svara på din feedback inom 14 dagar.

Hur man gör ett tillgänglighetsklagomål och begär ett förtydligande

Om du har gett oss tillgänglighetsrespons men inte är nöjd med det svar du har fått, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du anmäla ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sidan Regionförvaltningsverket i Södra Finland förklaras exakt hur du gör ett klagomål och hur ärendet kommer att hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverken i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetskontroll
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer till växeln 0295 016 000