Skip to content
Hem Betalningsprognos

Betalningsprognos

Senast uppdaterad 18.4.

Nu är det rusning. Antalet ansökningar är stort. Vi räknar med att behandla första ansökningar på cirka 3-4 veckor. Fortsatta ansökningar där du har anmält arbete eller där det finns förändringar kommer att behandlas på cirka 2-3 veckor. Vi betalar fortsatta ansökningar för en helt arbetslös person omedelbart.

  • Vanligt

  • Lite rusning

  • Rusning

Nuvarande prognosstatus: Rusning

För närvarande behandlas

28.3.

första inkomna ansökningar

2.4.

fortsatta ansökningar som innehåller bilagor eller ändringar.

18.4.

inkomna fortsatta ansökningar av helt arbetslösa personer utan ändringar

Ansökningar i kö

2 980

första inkomna ansökningar

8 789

fortsatta ansökningar som innehåller bilagor eller ändringar, t.ex. deltidsarbete

11 769

ansökningar totalt

Vissa ansökningar kräver mer detaljerad expertis. Sådana är till exempel ansökningar som omfattar företagsverksamhet. Dessa ansökningar förs internt hos oss till rätt plats och tiden för behandlingen av dessa ansökningar kan, beroende på situationen, skilja sig från vad som anges ovan.

Vad påverkar handläggningstiden?

Handläggningstiden är den tid det tar från det att ansökan kommit in till det att beslut eller utbetalning sker. Därefter tar det ytterligare två arbetsdagar innan pengarna överförs.

Handläggningstiden påverkas av vilken typ av ansökan det gäller, vilken ytterligare information som krävs och antalet ansökningar per dag. Eftersom situationen ständigt förändras är det inte möjligt att i förväg ange en exakt handläggningstid för en enskild ansökan.

Du kan läsa mer om antalet arbetsdagar som påverkar handläggningstiden och uppskjutandet av betalningen i vår databas.