Skip to content
Hem Betalningsprognos

Betalningsprognos

Senast uppdaterad 23.2.

Nu är det rusning. Antalet ansökningar är stort. Vi räknar med att behandla första ansökningar på cirka 3-4 veckor. Fortsatta ansökningar där du har anmält arbete eller där det finns förändringar kommer att behandlas på cirka 2-3 veckor. Vi betalar fortsatta ansökningar för en helt arbetslös person omedelbart.

  • Vanligt

  • Lite rusning

  • Rusning

Nuvarande prognosstatus: Rusning

För närvarande behandlas

31.1.

första inkomna ansökningar

8.2.

fortsatta ansökningar som innehåller bilagor eller ändringar.

23.2.

inkomna fortsatta ansökningar av helt arbetslösa personer utan ändringar

Ansökningar i kö

4 691

första inkomna ansökningar

5 892

fortsatta ansökningar som innehåller bilagor eller ändringar, t.ex. deltidsarbete

10 584

ansökningar totalt

Vad påverkar handläggningstiden?

Handläggningstiden är den tid det tar från det att ansökan kommit in till det att beslut eller utbetalning sker. Därefter tar det ytterligare två arbetsdagar innan pengarna överförs.

Handläggningstiden påverkas av vilken typ av ansökan det gäller, vilken ytterligare information som krävs och antalet ansökningar per dag. Eftersom situationen ständigt förändras är det inte möjligt att i förväg ange en exakt handläggningstid för en enskild ansökan.

Du kan läsa mer om antalet arbetsdagar som påverkar handläggningstiden och uppskjutandet av betalningen i vår databas.