Skip to content
Hem Medlemskap

Det lönar sig att vara medlem i arbets­löshets­kassan

Som medlem i YTK arbetslöshetskassan kan du känna dig trygg i arbetslivet och säkra dina inkomster vid en eventuell förändring i arbetslivet.

Pitkähiuksinen mies asettamassa tyytyväisenä unimaskia kasvoille.

Medlemskap i arbetslöshetskassan är smart! Endast genom att vara medlem i en arbetslöshetskassa kan du få ersättning baserad på din lön om du blir arbetslös eller permitterad. Du kan också få dagpenning för att täcka eventuella underskott i din månadsinkomst medan du arbetar deltid eller driver ett sidoföretag. Arbetslöshetskassan ger dig också alterneringsersättning för alterneringsledigt eller rörlighetsunderstöd om ditt nya jobb ligger längre bort från hemmet. Använd dagpenningsräknaren för att se hur mycket du kan få!

YTK arbetslöshetskassan är öppen för alla arbetstagare

Oavsett utbildning, yrke eller bransch är medlemskapet i YTK arbetslöshetskassan öppen för alla. Allt du behöver göra är att vara anställd och under 68 år gammal när du går med.

Vi gör det enkelt för dig att behålla din inkomsttrygghet intakt med bara en årlig avgift. År 2024 kommer medlemskapet att kosta 105 euro, eller mindre än 9 euro per månad. Om du går med i mitten av året betalar du bara den återstående avgiften för resten av året.

Gå med i Finlands mest populära!

Från oss får du

  • inkomstrelaterad dagpenning för tiden för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete eller företagsverksamhet som bisyssla
  • alterneringsersättning för alterneringsledighet
  • rörlighetsbidrag när det nya arbetet är långt borta
  • omställningsskyddspenning
  • Möjlighet att skaffa omfattande arbetslivstjänster via YTK Arbetsliv

Medlemsavgift för resten av året när du går med nu

89.8 €

Vanliga frågor om medlemskap

YTK arbetslöshetskassan är en öppen kassa. Det betyder att du kan bli medlem oavsett vilket yrke du har, vilken bransch du arbetar inom eller vilken utbildning du har. Du måste vara under 68 år gammal och arbeta vid tidpunkten för anslutningen.

Medlemsavgiften till YTK arbetslöshetskassan är 99 euro år 2023. Om du ansluter dig i mitten av året, betalar du endast den återstående delen av avgiften för resten av året. Medlemsavgiften för 2024 är 105 euro.

Medlemskap i YTK arbetslöshetskassan ger dig inkomstskydd och kassatjänster. Medlemmar i YTK arbetslöshetskassan kan också bli medlemmar i YTK Arbetsliv om de vill och få omfattande arbetslivstjänster, såsom juridisk hjälp vid anställningsproblem, försäkring för arbete och ledighet, stöd för jobbsökning och kompetensutveckling samt många förmåner för fritiden.

Medlems- och arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning är 26 veckor. Det innebär att du måste ha minst sex månaders kvalificerat arbete under medlemstiden i arbetslöshetskassan.

Det är enkelt att byta arbetslöshetskassa! Anslut dig till oss och ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i din tidigare kassa.

Du kan inte gå med i arbetslöshetskassan om du är arbetslös eller permitterad. Om du arbetar deltid eller har ett nollavtal måste inträdesdagen vara en arbetsdag.

Medlemskapet i en arbetslöshetskassa är ett viktigt stöd i arbetslivets upp- och nedgångar. Det kan finnas tillfällen i ditt liv då du överväger att lämna oss. Lyckligtvis är det i de flesta situationer inte nödvändigt att ge upp. Ta en titt på de olika situationerna och skicka oss ett uppsägningsbrev om du behöver.

Endast om du är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en dagpenning som grundar sig på din arbetsinkomst när du är arbetslös. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en grunddagpenning som betalas av FPA och som är betydligt lägre än den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är arbetslös eller permitterad, eller om du arbetar deltid eller är företagare. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger dig också skiftarbetsersättning för skiftarbetsledighet och rörlighetsunderstöd om ditt nya jobb ligger långt från hemmet.

Alla arbetslöshetskassor betalar ut samma dagpenning enligt samma lagar.

Använd dagpenningsräknaren för att se hur mycket du skulle få!