Skip to content
Hem Medlemskap

Det lönar sig att vara medlem i arbets­löshets­kassan

Som medlem i YTK arbetslöshetskassan kan du känna dig trygg i arbetslivet och säkra dina inkomster vid en eventuell förändring i arbetslivet.

Med kassa medlemskap får du

  • Förtjänstskydd vid arbetslöshet, permittering, deltidsarbete och deltidsföretagande
  • Alterneringsersättning i samband med alterneringsledighet
  • Rörlighetsbidrag när det nya arbetet är långt hemifrån

YTK Arbetslivstjänster som inte ingår i ett kassamedlemskap

  • En juristkompis vid anställningsproblem
  • Olycksfallsförsäkring för fritiden och professionell rättsskydds- och ansvarsförsäkring
  • Ett bibliotek med tusentals onlinekurser för att utveckla dina yrkeskunskaper
  • Stöd och verktyg för jobbsökning
  • Ett brett utbud av rabatter på allt från hotell till idrottsförmåner och IT-säkerhet

YTK Arbetslöshets­kassan är öppen för alla arbetstagare

Oavsett utbildning, yrke eller bransch är medlemskapet i YTK Arbetslöshetskassan öppet för alla. Det enda villkoret är att du är anställd vid tidpunkten för anslutningen och under 68 år.

Med oss kan du enkelt hålla din inkomsttrygghet i ordning med bara en årlig avgift. År 2024 kostar medlemskapet 105 euro, dvs. mindre än 9 euro per månad. Om du ansluter dig i mitten av året betalar du endast den resterande avgiften för resten av året.

En medlem i YTK Arbetslöshetskassan kan också ansluta sig till YTK Arbetsliv för en årsavgift på bara 24 euro. YTK Arbetsliv erbjuder omfattande stöd för ditt arbetsliv, från juridiska tjänster till försäkringar och många andra medlemsförmåner!

Gå med i Finlands populäraste!

Medlemsavgift för resten av året när du går med nu

47.62 €

Medlemskap i arbetslöshetskassan är smart!

Endast genom att vara medlem i en arbetslöshetskassa kan du få ersättning baserad på din lön om du blir arbetslös eller permitterad. Du kan också få dagpenning för att täcka eventuella underskott i din månadsinkomst medan du arbetar deltid eller driver ett sidoföretag. Arbetslöshetskassan ger dig också alterneringsersättning för alterneringsledighet eller rörlighetsunderstöd om ditt nya jobb ligger längre bort från hemmet. Använd dagpenningskalkylatorn för att se hur mycket du kan få!

Dagpennings­kalkylatorn

Beräkna din dagpenning för perioden med arbetslöshet, permittering eller deltidsarbete. Dagpenningskalkylatorn hjälper dig!

Vanliga frågor om medlemskap

YTK arbetslöshetskassan är en öppen kassa. Det betyder att du kan bli medlem oavsett vilket yrke du har, vilken bransch du arbetar inom eller vilken utbildning du har. Du måste vara under 68 år gammal och arbeta vid tidpunkten för anslutningen.

Om du är under 18 år eller över 65 år kan du bli föremål för en noggrannare bedömning. Om du är under 18 år kan du inte omfattas av ett arbetsvillkor och om du är över 65 år kan vi endast betala dig inkomstrelaterad dagpenning på grund av permittering och då endast fram till 68 års ålder.

En ålderspension är inte i sig ett hinder för anslutning, men en ålderspension hindrar oss från att betala ut dagpenning till dig.

Medlemsavgiften till YTK arbetslöshetskassan är 105 € år 2024. Om du ansluter dig i mitten av året, betalar du endast den återstående delen av avgiften för resten av året.

En medlem i YTK arbetslöshetskassan kan också bli medlem i YTK Arbetsliv om hen så önskar. YTK Arbetslivs medlemsavgift är 24 € år 2024. YTK Arbetsliv fakturerar sin medlemsavgift separat och den ska betalas i sin helhet, oberoende av när du ansluter dig.

Medlemskap i YTK arbetslöshetskassan ger dig inkomstskydd och kassatjänster. Medlemmar i YTK arbetslöshetskassan kan också bli medlemmar i YTK Arbetsliv om de vill och få omfattande arbetslivstjänster, såsom juridisk hjälp vid anställningsproblem, försäkring för arbete och ledighet, stöd för jobbsökning och kompetensutveckling samt många förmåner för fritiden.

Medlems- och arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning är 26 veckor. Det innebär att du måste ha minst sex månaders kvalificerat arbete under medlemstiden i arbetslöshetskassan.

Det är enkelt att byta arbetslöshetskassa! Anslut dig till oss och ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i din tidigare kassa.

Du kan inte gå med i arbetslöshetskassan om du är arbetslös eller permitterad. Om du arbetar deltid eller har ett nollavtal måste inträdesdagen vara en arbetsdag.

Medlemskapet i en arbetslöshetskassa är ett viktigt stöd i arbetslivets upp- och nedgångar. Det kan finnas tillfällen i ditt liv då du överväger att lämna oss. Lyckligtvis är det i de flesta situationer inte nödvändigt att ge upp. Ta en titt på de olika situationerna och skicka oss ett uppsägningsbrev om du behöver.

Endast om du är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en dagpenning som grundar sig på din arbetsinkomst när du är arbetslös. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få en grunddagpenning som betalas av FPA och som är betydligt lägre än den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är arbetslös eller permitterad, eller om du arbetar deltid eller är företagare. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger dig också skiftarbetsersättning för skiftarbetsledighet och rörlighetsunderstöd om ditt nya jobb ligger långt från hemmet.

Alla arbetslöshetskassor betalar ut samma dagpenning enligt samma lagar.

Använd dagpenningsräknaren för att se hur mycket du skulle få!

Uppsägning av medlemskap

Om ditt medlemskap i arbetslöshetskassan inte längre är till nytta för dig, kan du avsluta ditt medlemskap. Om du är komplett medlem i YTK och går ur arbetslöshetskassan, upphör ditt medlemskap i YTK Arbetsliv också.