Skip to content
Hem Medlemskap Avslutande av medlemskap

Avslutande av medlemskap

Medlemskapet i en arbetslöshetskassa är ett viktigt stöd i arbetslivets upp- och nedgångar. Det kan finnas stunder i ditt liv då du funderar på att lämna oss. Lyckligtvis är det i de flesta situationer inte nödvändigt att ge upp. Se listan nedan för att ta reda på vad du ska göra med ditt medlemskap i olika situationer.

Pöydällä läppäri ja YTK-muistikirja.

Välj orsaken till att medlemskapet avslutas:

Det är viktigt att hålla medlemskapet i kraft i en arbetslöshetskassa. Som medlem i YTK behöver du inte byta kassa även om du börjar arbeta i en annan bransch. Du betalar bara medlemsavgiften en gång om året, och saken är i ordning. Hos YTK kan du välja bara den smidiga utkomstskyddstjänsten eller inkludera ett superförmånligt paket med nyttiga arbetslivstjänster, från Lakikaveri till kompetensutvecklingstjänster och medlemsrabatter. Har du bekantat dig med förmånerna?

Om du går med i en fackförening, kom ihåg att ditt medlemskap i YTK inte hindrar fackföreningsmedlemskap. Du kan alltså samtidigt vara medlem hos oss och ett fackförbund inom din bransch. I fackförbundets medlemsavgift ingår vanligtvis också medlemsavgiften i en arbetslöshetskassa. Om du blir kvar hos oss, ska du se till att du inte betalar medlemsavgiften till en annan kassa i onödan.

Om du bestämmer dig för att lämna oss tackar vi dig för ditt medlemskap. Du är alltid välkommen tillbaka!

När du byter arbetslöshetskassa, kom ihåg att gå med i en annan arbetslöshetskassa inom en månad från utträdesdagen. Endast på detta sätt kan du ta med dig det medlemskaps- och arbetsvillkor som du intjänat hos oss till en annan arbetslöshetskassa. På det här sättet säkerställer du att ditt utkomstskydd inte avbryts.

När du går i ålderspension behöver du inte längre arbetslöshetskassans tjänster. Att gå i pension innebär dock inte automatiskt att ditt medlemskap hos oss avslutas. Kom därför ihåg att skicka en skriftlig anmälan om utträde på elektronisk väg.

Via uppsägningsanmälan tackas vi ofta för de gångna åren. Vi gillar det och uppskattar det väldigt mycket!

Ditt arbetspensionsbolag behöver betalningsuppgifter från oss för att kunna räkna ut din pension. Vi skickar betalningsuppgifter elektroniskt till Pensionsskyddscentralen på begäran. Pensionsskyddscentralen förmedlar uppgifterna till ditt arbetspensionsbolag.

Pensionering är en av de få situationer där medlemskapet kan avslutas retroaktivt.

Vi tackar för ditt medlemskap och önskar dig lycka till och hälsa under pensioneringen!

YTK:s medlemsavgift kan vara för hög i vissa situationer. Vi beklagar att det för närvarande inte finns någon möjlighet att ansöka om befrielse från medlemsavgiften. Du kan dock be vår kundservice om mer tid för att betala eller om möjligheten att betala i omgångar. Tveka inte att kontakta oss, vi kommer säkert att kunna hitta en lösning.

Vi rekommenderar att du ansluter dig till företagarkassan genast när du börjar arbeta som företagare som huvudsyssla. Endast som medlem i företagarkassan tjänar du in arbetsvillkoret för företagare. Kom ihåg att ansluta dig till företagarkassan senast en månad efter att du utträtt från oss. På så sätt skyddar du dig i en situation där du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfylls.

Om du blir företagare på heltid kan du behålla ditt medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa i högst 18 månader, om du vill. Efter detta säger vi upp ditt medlemskap. Om du inte övergår till företagarkassan, kom ihåg att meddela startdatumet för din företagsverksamhet till oss. Detta alternativ kan komma på fråga om företagsverksamheten endast varar en kort tid. Kom dock ihåg att arbete som utförts som företagare inte ökar arbetsvillkoret i löntagarkassan och att du efter 18 månader förlorar det arbetsvillkor som du eventuellt har tjänat in tidigare. Läs mer om övergången från löntagare till företagare.

Om du samtidigt arbetar som företagare och löntagare kan du välja om du vill försäkra din utkomst hos oss eller i företagarkassan. Om du undrar över detta, kontakta oss, så letar vi fram den bästa lösningen för dig, eller läs mer här.

Det lönar sig alltid att studera. Och det finns nu många sätt att kombinera studier med arbetslöshetsersättning. Kom ihåg att du också kan bygga upp din arbetstid under studietiden. Det ger dig trygghet efter examen.

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring förlorar du inte den arbetstid som du redan har tjänat in om du är frånvarande från arbetsmarknaden av en godtagbar orsak. Att studera är ett sådant giltigt skäl. Om du har arbetat innan du började studera, får du alltså behålla de arbetstimmar som du har tjänat in när du betalar avgiften för studietiden. Ett godtagbart skäl förlänger tiden för prövning av arbetsvillkoret med högst sju år. Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan måste dock behållas och du behåller det bara genom att betala avgiften.

I regel ska en person försäkra sig mot arbetslöshet i det land där hen arbetar. Ett undantag är arbete som utförs som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare. Då måste man höra till en löntagarkassa i Finland. Läs mer.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Moderskapsledighet, föräldraledighet och tiden för hemvårdsstöd för barn upp till 3 år är sådana godtagbara skäl. Om du alltså har arbetat innan ledigheten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Vi beklagar din dåliga upplevelse.

Vårt mål är att erbjuda den bästa kundservicen i Finland. Vi har definierat god kundservice genom kundupplevelsen. När du inte är nöjd har något gått fel.

Du är viktig för oss och om du inte redan har gett oss feedback skulle vi gärna vilja höra om din upplevelse. Du kan skicka oss ett meddelande via OmaYTK eller kontakta vårt kundserviceteam per telefon. Vi kan lära oss av allt och fortsätta att förbättra vår service.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Sjukfrånvaro är ett sådant godtagbart skäl. Om du alltså har arbetat innan sjukledigheten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har tjänat in om du är borta från arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Beväringstjänst är ett sådant godtagbart skäl. Om du alltså har arbetat innan beväringstjänsten börjar, behåller du de arbetsveckor du har tjänat in när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock behållas, och du kan behålla det endast genom att betala medlemsavgiften.

Anhöriga till en avliden person har ofta många vardagliga saker att ta itu med, utöver sorgen. Här har vi sammanställt några råd om hur du avslutar dina arbetslöshetsförmånsärenden.

Praxis vid avslutandet av medlemskap

Du kan när som helst utträda ur arbetslöshetskassan genom att fylla i en elektronisk utträdesblankett.

Dagen för utträdet är den dag då utträdesblanketten tas emot. Du kan bara säga upp dig retroaktivt om du byter kassa eller går i pension. Om du byter kassa är uppsägningsdagen dagen före den dag då du går med i den andra kassan. När du går i pension är slutdatumet på samma sätt dagen innan din pension börjar betalas ut.

Obs! Om du inte tänker betala medlemsavgiften för 2024, ange 1.1.2024 som datumet för utträde. Se dock till att du återansluter dig till oss eller en annan arbetslöshetskassa inom en månad från dagen för utträdet. Så säkerställer du att det inte blir några avbrott i din arbetslöshetsförsäkring.

Om du har betalat ett helt års medlemsavgift och slutar i mitten av året ska du använda uppsägningsblanketten och ange ditt kontonummer för att få tillbaka din medlemsavgift. Om det finns mer än 10 euro kvar av din medlemsavgift kan vi återbetala den på din begäran.

Andra punkter att notera

Endast som medlem i en arbetslöshetskassa kan du samla på dig ett arbetsvillkor. Om du lämnar kassan och inte återansluter dig till oss eller en annan arbetslöshetskassa inom en månad förlorar du de arbetsvillkor som du har samlat på dig.

Om du går med i en arbetslöshetskassa för egenföretagare har du rätt till dagpenning för anställda om du blir arbetslös innan du uppfyller villkoret för egenföretagare. Detta förutsätter att du ansluter dig till företagarkassan inom en månad efter att du lämnat oss.

YTK är en arbetslöshetskassa. Medlemskap hos oss hindrar dig inte från att gå med i en fackförening. Så om du är på väg att gå med i en fackförening behöver du inte lämna YTK för att gå med i en fackförening.