Skip to content

Utkomstskyddet

Välkommen! Vår utkomstskyddsguide är till för dig som behöver tydlig och lättförståelig information om arbetslöshetsersättning.

Vi vet att du kan ha många bekymmer när du är arbetslös. Vårt mål är att se till att försörjningsstöd inte är en av dem. Så här är en praktisk guide som hjälper dig att ansöka om försörjningsstöd och andra relaterade förmåner.