Skip to content

Hem Arbetslivsguide Så ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Så ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem och blir arbetslös eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning hos oss. Det är mycket enkelt. Registrera dig som arbetssökande och skicka in din ansökan om arbetslöshetsersättning till oss.

Även om det är enkelt kan du ändå stöta på en hel del praktiska frågor i olika situationer. Oroa dig inte, på den här sidan har vi sammanställt ett omfattande informationspaket om hur du ansöker om arbetslöshetsersättning.

Oavsett om du är arbetslös, permitterad, egenföretagare eller deltidsarbetande fungerar ansökan om dagpenning på samma sätt.

Checklista för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

  • Anmäl dig som arbetssökande hos AN-tjänsterna senast den första dagen av arbetslöshet eller permittering.
  • Gör din första ansökan om arbetslöshetsdagpenning i OmaYTK-tjänsten när det har gått två veckor från det att arbetslösheten eller permitteringen började.
  • Du kan skicka in en ansökan även om du inte har alla bilagor eller om du inte har ett arbetsmarknadsutlåtande. Saknad information kan kompletteras senare. Det viktigaste är att du skickar in din ansökan.
  • Du behöver inte kontakta oss separat. Du kan koncentrera dig på att söka jobb redan i det här skedet. När du har skickat in din ansökan tar vi över. Vi kontaktar dig om något annat behövs.
  • Om du fortfarande är arbetslös eller permitterad ska du göra en ny ansökan när det har gått fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan. OmaYTK ger dig rätt ansökningstid, dvs. start- och slutdatum för din ansökan.
  • När din arbetslöshet eller permittering upphör, gör din sista ansökan tidigast på den sista arbetslöshets- eller permitteringsdagen.
  • Gör alla ansökningar senast inom tre månader från ansökningsperiodens första dag.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

I denna del av databanken har vi samlat in mycket information om hur man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Lättast gör du din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning via OmaYTK. Det är vår elektroniska tjänst som hjälper dig att komplettera din ansökan. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning med samma ansökan oberoende av din situation.

Löneuppgifter och bilagor

Vi har byggt ansökan på ett sådant sätt att du inte behöver skicka bilagor till oss. Fyll i ansökan noggrant, vi kommer att ge råd och be om något extra vi behöver.

Handläggningstid

Vi anser att handläggningstiden alltid bör vara så kort som möjligt.

Din skyldighet som sökande

Du måste ge oss den information vi behöver. Fyll därför i ansökan noggrant och anteckna alla ändringar i din situation.

Förskottsbetalning

I undantagsfall har vi möjlighet att betala dig inkomstrelaterad dagpenning utan beslut.

Sjukdom och arbetsoförmåga

Små förkylningar skadar inte, men mer allvarliga sjukdomar och funktionshinder kan påverka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Rapportera om sjukdom och arbetsoförmåga.