Skip to content

Bli medlem

Du kan bli medlem hos oss genom att ansöka om medlemskap. Det är enkelt att fylla i medlemsansökan, eftersom vår elektroniska blankett för att ansöka om medlemskap hjälper dig att uppge de nödvändiga uppgifterna.

Om din medlemsansökan innehåller all nödvändig information kan vi ge dig besked om ditt medlemskap mycket snabbt. I annat fall kontaktar vi dig separat.

Om vi kan godkänna din ansökan skickar vi dig din första faktura för medlemsavgiften inom ett par veckor. Giltighetstiden för ditt medlemskap inleds från den dag då avgiften för ditt medlemskap börjat löpa. Som tidigast kan ditt medlemskap inledas från den dag som din medlemsansökan har mottagits.

Du kan inte ansöka om medlemskap retroaktivt. Istället kan du ansöka om medlemskap i förväg genom att ange ett senare datum från vilket du vill att medlemskapet ska träda i kraft.

Om vi inte kan godkänna dig som medlem avger vi ett beslut om saken. Om du får avslag på din ansökan om medlemskap kan du söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet.