Skip to content

Hem Arbetslivsguide Rörlighetsunderstöd Ansökan om och utbetalning av rörlighets­understöd

Ansökan om och utbetalning av rörlighets­understöd

Så här ansöker du om rörlighets­understöd

Ansök om rörlighetsunderstöd retroaktivt senast tre månader från det datum, från och med vilket du ansöker om rörlighetsunderstöd.

Du kan också ansöka om rörlighetsunderstöd på förhand, men vi behandlar ansökan tidigast två veckor efter att anställningen eller den arbetsrelaterade utbildningen har börjat.

Ansök om rörlighetsunderstöd med den separata blankett som finns i OmaYTK eller på vår webbplats. Fyll i blanketten, spara den och gå till OmaYTK. I OmaYTK kan du bifoga blanketten som bilaga och skicka den till oss.

Vi behöver en kopia av arbetsavtalet som bilaga till ansökan.

Rörlighetsunderstöd söks endast en gång, vilket innebär att du kan ansöka om hela stödperioden med en ansökan.

På ansökningsblanketten för rörlighetsunderstöd finns också en separat blankett för ändringsanmälan, som du kan använda för att anmäla ändringar under anställningen. Kom ihåg att omedelbart meddela oss om det sker förändringar i din anställning. Om arbetet avbryts eller anställningen upphör kan vi inte längre betala ut rörlighetsunderstöd.


Betalningsrytm

Vi betalar alltid ut rörlighetsunderstöd i efterhand i perioder om 4 kalenderveckor. Den första utbetalningen kan vara för en kortare period, men den är dock för minst 2 kalenderveckor. 

När du får rörlighetsunderstöd för heltidsarbete är utbetalningsdagen fredag med fyra veckors mellanrum. 

När du arbetar deltid kan vi endast betala ut rörlighetsunderstöd för arbetsdagar. Vi kontrollerar utbetalningen i samband med behandlingen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.