Skip to content

Medlemsavgift

När du går med i kassan får du din första faktura för medlemsavgiften efter att vi har godkänt din medlemsansökan. Efter att du har betalat medlemsavgiften enligt fakturan inleds ditt medlemskap från den dag som medlemsansökan har mottagits. Grattis!


Faktura för medlemsavgift

Efter att du har blivit medlem skickar vi dig en faktura för medlemsavgiften årligen i januari. När du betalar medlemsavgiften senast på förfallodagen förblir ditt medlemskap i kraft utan avbrott. Om du inte betalar din medlemsavgift blir vi tvungna att utesluta dig. Ditt medlemskap upphör från och med den dag då du lämnade medlemsavgiften obetald.

Vi fakturerar medlemsavgiften för ett helt år per gång. Vår medlemsavgift grundar sig på den tid som du varit medlem. Därför fakturerar vi endast för den tid som du varit medlem i början och slutet av ditt medlemskap.

Om du också är medlem i YTK Arbetsliv rf, får du två separata fakturor för medlemsavgiften i början av året: en från YTK Arbetslöshetskassan 105 € och en från YTK Arbetsliv 24 €.

Referensnummer och e-faktura

Uppge alltid fakturans referensnummer när du betalar för att säkerställa att din medlemsavgift registreras rätt. Enklast betalar du medlemsavgiften med e-faktura. Då får du medlemsavgiften direkt till din nätbank. Välj YTK Arbetslöshetskassa som fakturerare när du gör avtalet för e-fakturering. Du behöver också ditt medlemsnummer och referensnumret från din föregående faktura. De här uppgifterna hittar du på OmaYTK.

Befrielse från medlemsavgift

Vi beviljar inga befrielser från medlemsavgiften. Du ska alltså betala medlemsavgiften också när du bland annat är arbetslös, studerar, är moderskapsledig, vårdledig eller gör din beväringstjänst. På så sätt tryggar du att tiderna för ditt medlemskap och dina anställningar registreras.

Återbetalning av medlemsavgift

Om ditt medlemskap upphör mitt under en betalningsperiod, till exempel på grund av pensionering, ska du ändå betala medlemsavgiften i sin helhet.

Efter att du har meddelat oss om utträde återbetalar vi den återstående delen av medlemsavgiften. Belopp som understiger 10 euro återbetalas inte. Vi betalar ingen ränta för återbetalda medlemsavgifter.

Indrivning av medlemsavgift från dagpenningen

Om du får dagpenning och inte har betalat din medlemsavgift, tar vi ut den från dagpenningen efter förfallodagen

Skatteavdrag för medlemsavgift

Medlemsavgiften är avdragsgill under det skatteår som du betalade den. Vi rapporterar betalda medlemsavgifter direkt till skatteförvaltningen.

Enligt lagen betraktas medlemsavgiften till en arbetslöshetskassa som en utgift för förvärv av inkomsten och därför är den avdragsgill i beskattningen. Medlemsavgiften dras inte av från skatten, utan från den inkomst som ligger till grund för skatten.

Kom ihåg att du kan dra av medlemsavgiften till YTK Arbetslöshetskassan 105 € i beskattningen när du fyller i skattedeklarationen eller kontrollerar den förhandsifyllda deklarationen.

Vi rapporterar uppgifterna om din medlemsavgift direkt till skatteförvaltningen. Kontrollera att medlemsavgiften beaktats när du beställer ett nytt skattekort eller kontrollerar ditt skatteförslag.

Medlemsavgiftens inverkan på skatteavdraget är 30–50 euro per år.