Skip to content

Hem Arbetslivsguide Medlemskap Byte av arbetslöshetskassa

Byte av arbetslöshetskassa

Du kan bara vara medlem i en arbetslöshetskassa i taget. Du kan byta arbetslöshetskassa utan att det påverkar din rätt till förmåner. Förutsättningen är att du ansluter dig till en arbetslöshetskassa senast en månad efter att du har utträtt ur din tidigare arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften till den tidigare arbetslöshetskassan ska vara betald fram till utträdet.

Möjligheten att överföra förmånsrätten mellan arbetslöshetskassorna påverkar inte lämpligheten att bli medlem. För att kunna byta arbetslöshetskassa ska du vara lönearbetare, anställd och mellan 18 – 68 år. Om den arbetslöshetskassa som du är medlem i har upplösts, försatts i likvidation eller gått i konkurs kan du ansluta dig till en annan kassa även som arbetslös.

Fullmakt för utträde

När du ansluter dig till oss kan du befullmäktiga oss i din medlemsansökan att ta hand om ditt utträde ur den tidigare kassan. Då behöver du inte själv meddela den tidigare kassan om ditt utträde.

När du ger oss fullmakt att avsluta medlemskapet i den tidigare kassan skickar vi information om saken till den tidigare kassan och ber dem avsluta medlemskapet dagen före ditt medlemskap hos oss.

Vi tar hand om ditt utträde ur den tidigare arbetslöshetskassan genast när vi tagit emot din medlemsansökan, om inga hinder för ett medlemskap föreligger.

I det här skedet kan medlemsavgiften fortfarande vara obetald. Om du inte betalar medlemsavgiften måste vi senare avslå din medlemsansökan på grund av obetald medlemsavgift. I den här situationen är du inte längre medlem i någon arbetslöshetskassa eftersom ditt utträde ur den tidigare kassan redan har registrerats. Detta kan leda till att du förlorar det arbetsvillkor som du tidigare har tjänat in.

Vi kan endast ta hand om utträdet ur en arbetslöshetskassa för din räkning. Om du också vill avstå från ditt eventuella medlemskap i ett fackförbund måste du själv meddela ditt fackförbund om saken.

Många fackförbund har en elektronisk uppsägningsblankett i sin e-tjänst för detta ändamål. Kom samtidigt ihåg att informera din löneräknare om att betalningarna av medlemsavgifter till fackförbundet kan avslutas.

Instruktioner för att byta kassa

Gör såhär om du byter arbetslöshetskassa:

  • Fyll i och skicka din elektroniska ansökan om medlemskap och kontrollera din e-post.
  • Skicka ditt meddelande om utträde till den tidigare arbetslöshetskassan efter att vi meddelat dig om att vi antagit dig till medlem i vår kassa.
    • Du kan också ge oss fullmakt att ta hand om ditt utträde ur den tidigare arbetslöshetskassan för din räkning. Då behöver du inte själv meddela den tidigare kassan om ditt utträde.
  • Om du redan har utträtt ur din tidigare arbetslöshetskassa bör du ansluta dig till oss inom en månad efter utträdet för att kunna behålla det arbetsvillkor som du tidigare har tjänat in och överföra det till oss.
  • Meddela din löneräknare att betalningen av medlemsavgifter till din tidigare arbetslöshetskassa kan avslutas.

Övergång mellan företagarkassa och löntagarkassa

Om du övergår från oss till en arbetslöshetskassa för företagare, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning för löntagare om du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfyllts. Förutsättningen är att du går med i företagarkassan senast inom en månad efter att du utträtt ur vår kassa.

Om du ansluter dig till oss från en företagarkassa och blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för en löntagare, har du på motsvarande sätt rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle få om du fortfarande var medlem i företagarkassan. Även det här förutsätter att du byter kassa inom en månad.

I båda fallen beviljas och betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut av den arbetslöshetskassa som du är medlem i.