Skip to content
Hem Om oss

Finlands populäraste kassa

YTK Arbetslöshetskassa är Finlands största och populäraste arbetslöshetskassa.

Det bästa med oss är att vi gillar våra medlemmar och våra medlemmar gillar oss.

Orsaken till att vi är den största arbetslöshetskassan i Finland är i själva verket våra medlemmar. De rekommenderar oss till sina vänner och närmaste.

Finlands största och mångsidigaste medlemskår

Vi skulle inte var här utan våra medlemmar. Därför är vi glada över att tiotusentals löntagare varje år väljer oss för att säkra sina inkomster. Den gynnsamma utvecklingen har gjort YTK Arbetslöshetskassa till Finlands största.

Vi är stolta över våra medlemmar, som arbetar inom alla branscher. Vi är redan 534 037. Det motsvarar drygt 20 procent av alla löntagare i Finland.

Vi är intresserade av vad våra medlemmar tycker, vad det tycker är viktigt och vad de vill ha. Våra medlemmars serviceupplevelse styr alla steg i vår utveckling. Det här fungerar, eftersom det gör vårt arbete meningsfullt och givande, och tack vare den direkta respons vi får från våra medlemmar har vi kunnat utveckla vår service till toppnivå – tack för det!

Många steg i Arbetslöshetskassans historia

Vår uppgift är att trygga förtjänstskyddet för våra medlemmar. I praktiken innebär det att vi ger dig råd i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vid behov betalar ut inkomstrelaterad dagpenning. I princip är det en enkel process, men i praktiken kräver det ett välfungerande maskineri och sakkunnig personal som kan sin sak.

YTK Arbetslöshetskassa är en sammanslutning som grundar sig på ömsesidigt ansvar. Det innebär att medlemmarna äger kassan och att de bestämmer hur kassan fungerar. Vid kassamötet utser medlemmarna kassans styrelse, som i sin tur utser verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Verkställande direktören utvecklar och leder kassans verksamhet tillsammans med ledningsgruppen. Vårt mål är att erbjuda trygghet till varje jobb.

Vårt mål är att erbjuda trygghet till varje jobb

Auli Hänninen, verkställande direktör, YTK Arbetslöshetskassa

På årsnivå betalar vi ut flera hundra miljoner euro i inkomstrelaterad dagpenning till våra medlemmar. Ändå är det inte vi ensamma som finansierar de förmåner som vi betalar ut. Utkomstskyddet för arbetslösa är offentlig tjänst och den har en mycket viktig funktion för arbetsmarknaden. Därför deltar staten, arbetsgivarna, arbetstagarna och arbetslöshetskassans medlemmar i finansieringen. Den breda finansieringsbasen har gjort det möjligt för oss att tillgodose ett mycket omfattande förtjänstskydd. Den hjälper dig att klara arbetslivets vändningar och utveckla din karriär.

YTK Arbetslöshetskassa grundades 1991. Vi inledde vår verksamhet 1992 och sedan dess har vårt medlemsantal ökat varje år. För oss är det ett tecken på att vi är betrodda och att vår service är viktig och efterfrågad. Den starka tillväxten i antalet medlemmar har skapat en positiv cirkel där tillväxten har gjort det möjligt för oss att utveckla vår service på lång sikt och på så sätt behålla en stark attraktionskraft. Tack till alla de som varit och är medlemmar i YTK Arbetslöshetskassa!


Våra värderingar

Vi arbetade fram våra gemensamma värderingar för ungefär tio år sedan. Tillsammans bestämde vi oss för att forma våra tankar till tre värderingar. De stöder oss i vår dagliga verksamhet och vid förändringar och valsituationer. Nu kan vi säga att vårt dåtida arbete varit en framgång. Våra värderingar är fortfarande lika relevanta och fungerande som när de blev till.

Förändring är en möjlighet

Vi vågar prova, ställa frågor och påverka för att kunna stödja arbetslivet och dig.
Var och en av oss går sin egen väg i arbetslivet.
Vi letar efter nya sätt att föra samman jobb och arbetstagare. Vi bygger upp nya tjänster som bidrar till att förbättra det finländska arbetslivet.
Förändring är inte lätt, det kräver stöd och mod.

Din guide

Om du blir arbetslös är vi din guide.

Du behöver inte oroa dig för saker och ting ensam – det är en hederssak för oss att hjälpa dig även i krångliga frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Om vi till exempel ber om mer information förklarar vi varför vi behöver den.

Var och en går sin egen väg i arbetslivet. Vi vill vägleda och coacha på ett jämlikt sätt och ge var och en förutsättningar för ett så gott arbetsliv som möjligt.

Modig kommunikation

Kommunikation är interaktion, ömsesidigt utbyte av tankar. När vi delar med oss av kunskap och erfarenheter kan vi utveckla det som är bra och förändra det som är dåligt.

Vi vågar diskutera arbetslivet och hur vi kan förändra det. Vi vill vara direkta, rättvisa och genuina. Utan mod blir många saker osagda och missförstådda.