Skip to content
Hem Om oss Finansiering

Finansiering

Hur finansieras utkomstskyddet för arbetslösa?

Vi samlar in 50–60 miljoner euro i medlemsavgifter årligen. Även om summan är stor, är den också rätt liten i förhållande till de förmåner vi betalar ut. På årsnivå betalar vi nämligen ut cirka 700–800 miljoner euro i förmåner. Vad beror skillnaden på?

Vår uppgift är att trygga förtjänstskyddet för våra medlemmar. Det är dock inte vår uppgift att finansiera det. Utkomstskyddet för arbetslösa är en offentlig tjänst, och därför åtnjuter den offentlig finansiering. Också arbetsgivarna drar nytta av utkomstskyddet för arbetslösa, och därmed deltar också arbetsgivarna i finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa.

Det täckande förtjänstskyddet beror på att det finansieras i stor omfattning av alla parter på arbetsmarknaden. Staten, arbetsgivarna och arbetstagarna finansierar förtjänstskyddet tillsammans. Dessutom deltar arbetslöshetskassornas medlemmar i förmånernas finansiering och verkställande. Kommunerna har deltagit i finansieringen sedan 2025.


Statens andel

Staten finansierar den inkomstrelaterade dagpenningens grundddel, som är 37,21 € per dag.

Om vi jämkar eller reducerar den inkomstrelaterade dagpenningen, utgör statens andel det belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel.

Staten deltar inte i finansieringen av den inkomstrelaterade dagpenningen som vi betalar ut under permitteringar eller tilläggsdagar.

Staten deltar också separat i finansieringen av arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen.

År 2022 uppgick statens andel av alla utbetalda inkomstrelaterade dagpenningar till cirka 714 miljoner euro. Grundskyddet för arbetslösa finansierades med 1,23 miljarder euro av staten.

Sysselsättningsfondens andel

Sysselsättningsfondens andel av finansieringen består av skillnaden mellan den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen samt statens och kassans andelar.

Sysselsättningsfondens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen som vi betalar ut under permitteringar och tilläggsdagar är 94,5 procent.

Sysselsättningsfonden samlar in sin finansieringsandel genom arbetsgivarnas och arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier.

Arbetsgivarnas försäkringsavgifter används för att finansiera utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning. De arbetslöshetsförsäkringspremier som samlas in av arbetstagarna används också för att finansiera utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom används försäkringspremierna från arbetstagare som inte är medlemmar i en arbetslöshetskassa till att finansiera grundskyddet för arbetslösa.

År 2022 uppgick Sysselsättningsfondens andel av förtjänstskyddet till cirka 1,04 miljarder euro. Grundskyddet för arbetslösa finansierades med cirka 243 miljoner euro av Sysselsättningsfonden.

Arbetslöshetskassans andel

Vår andel av de utbetalda inkomstrelaterade dagpenningarna är 5,5 procent. Den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningens andel på 5,5 procent beräknas utifrån den normala inkomstrelaterade dagpenningen.

År 2022 uppgick arbetslöshetskassornas andel av de utbetalda inkomstrelaterade dagpenningarna till cirka 187 miljoner euro.