Hyppää sisältöön

Rahoitus

Miten työttömyysturva rahoitetaan?

Keräämme vuosittain 50–60 miljoonaa euroa jäsenmaksuja. Vaikka se on paljon, on se myös aika vähän suhteessa maksamiimme etuuksiin. Maksamme nimittäin vuosittain noin 700–800 miljoonaa euroa etuuksia. Miten ero selittyy?

Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme. Meidän tehtävämme ei kuitenkaan ole rahoittaa sitä. Työttömyysturva on julkinen palvelu, joten sillä on myös julkinen rahoitus. Työttömyysturvasta hyötyvät myös työnantajat, joten työnantajillakin on osuutensa työttömyysturvan rahoittamisessa.

Kattava ansioturva selittyy sillä, että sen rahoittamiseen osallistuvat kattavasti työmarkkinoiden kaikki osapuolet. Valtio, työnantajat ja työntekijät rahoittavat yhdessä ansioturvan. Lisäksi työttömyyskassan jäsenet osallistuvat etuuksien ja toimeenpanon rahoittamiseen. Vuodesta 2025 myös kunnat osallistuvat rahoitukseen.


Valtion osuus

Valtio rahoittaa ansiopäivärahan perusosan, joka on 37,21 €/pv.

Jos maksamme ansiopäivärahan soviteltuna tai vähennettynä, on valtionosuus se määrä, mikä vastaa peruspäivärahan suhteellista osuutta.

Valtio ei osallistu lomautusajalta eikä lisäpäiviltä maksamiemme ansiopäivärahojen rahoitukseen.

Erikseen valtio rahoittaa omalta osaltaan myös työmarkkinatuen sekä peruspäivärahan.

Vuonna 2022 valtion osuus kaikista maksetuista ansiopäivärahasta oli noin 714 miljoonaa euroa. Perusturvaa valtio rahoitti 1,23 miljardilla eurolla.

Työllisyysrahaston osuus

Työllisyysrahaston osuus rahoituksesta on maksetun ansiopäivärahan sekä valtion ja kassan osuuksien erotus.

Lomautusajalta ja lisäpäiviltä maksamiimme ansiopäivärahoihin Työllisyysrahaston osuus on 94,5 prosenttia.

Työllisyysrahasto kerää rahoitusosuutensa työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuilla.

Työnantajien vakuutusmaksuilla rahoitetaan ansiopäivärahamenoja. Myös työntekijöiltä kerätyillä työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan ansiopäivärahamenoja. Tämän lisäksi työttömyyskassaan kuulumattomien työntekijöiden vakuutusmaksuilla rahoitetaan perusturvaa.

Vuonna 2022 Työllisyysrahaston osuus ansioturvasta oli noin 1,04 miljardia euroa. Perusturvan rahoitukseen Työllisyysrahasto osallistui noin 243 miljoonalla eurolla.

Työttömyyskassan osuus

Meidän osuus maksetuista ansiopäivärahoista on 5,5 prosenttia. Korotettuna maksamistamme ansiopäivärahoista 5,5 prosentin osuus lasketaan korottamattomasta ansiopäivärahasta.

Vuonna 2022 työttömyyskassojen osuus maksetuista ansiopäivärahoista oli noin 187 miljoonaa euroa.