Skip to content
Hem Om oss Vem äger YTK Arbetslöshetskassan?

Ägare

YTK Arbetslöshetskassa ägs gemensamt av sina 522 791 medlemmar.

Enligt lagen om arbetslöshetskassor är en arbetslöshetskassa en sammanslutning som grundar sig på ömsesidigt ansvar. Det innebär att medlemmarna i YTK Arbetslöshetskassa äger kassan. Det här framkommer bland annat på så sätt att den högsta beslutanderätten i arbetslöshetskassan utövas av kassamötet. Kassamötet är ett möte för medlemmarna, vilket innebär att det i sista hand är medlemmarna som beslutar om kassans angelägenheter.

Kassamötet sammanträder en gång om året och alla medlemmar bjuds in till mötet. I mötets föredragningslista ingår följande:

Allmänt om vår verksamhet

En arbetslöshetskassa bedriver inte affärsverksamhet. Vi genererar ingen vinst för ägarna. Vi har en utjämningsfond till vilken eventuellt överskott överförs enligt lag. De medel som blir över från medlemsavgifterna fonderas för att trygga vår betalningsförmåga.

Fonden utgör en buffert för konjunkturernas inverkan på medlemsavgifterna. Till exempel har medlemsavgiften för YTK Arbetslöshetskassa alltid varit mycket stabil, eftersom den välskött fonden kan jämna ut trycket på medlemsavgiften.

Om arbetslöshetskassan upplöses, överförs de medel som samlats i fonden till Sysselsättningsfonden.

Arbetslöshetskassan har en styrelse, som representerar kassan och sköter de ärenden som inte enligt lag eller stadgarna anförtrotts kassans övriga förvaltningsorgan. Kassan har också en ansvarig funktionär.  Den ansvariga funktionären vid YTK Arbetslöshetskassa är verkställande direktör Auli Hänninen.