Skip to content
Hem Om oss YTK Arbetslöshetskassans ledning

YTK Arbetslöshets­kassans ledning

Att driva och leda arbetslöshetskassans verksamhet kräver mångsidig kompetens och gedigen sakkunskap. Vi har båda!

YTK Arbetslöshetskassans organisation

Vår personal består av över två hundra personer med yrkeskunskap om utkomstskydd för arbetslösa. 

Vårt kontor ligger i Loimaa, där vi sköter handläggning av ansökningar och kundservice. Produktionen av våra tjänster stöds av lokalunderhåll, finans- och investeringsverksamhet, HR, juridik, kommunikation och påverkan samt utveckling och IT.

Dessutom har vi ett verksamhetsställe i Åbo där vi handlägger ansökningar och erbjuder kundservice. 

Alla arbetslöshetskassor är sammanslutningar som grundar sig på ömsesidigt ansvar, vilket innebär att medlemmarna äger YTK Arbetslöshetskassa och bestämmer hur kassan fungerar. Det högsta beslutande organet för YTK Arbetslöshetskassa är kassamötet, där medlemmarna utser kassans styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter utöver ordföranden. Styrelsen utser årligen en vice ordförande och sekreterare bland sina ledamöter. Dessutom utser styrelsen den verkställande direktören för arbetslöshetskassan samt övriga ledamöter i ledningsgruppen på förslag av verkställande direktören.

YTK:s styrelse 2024

Arbetslöshetskassans styrelse leder och bevakar kassans och den operativa ledningens verksamhet. För detta arbete ska styrelseledamöterna ha tillräcklig sakkunskap och kompetens.

Enligt Finansinspektionens uppfattning kräver arbetslöshetskassans förvaltning kunskap i juridik, ekonomi, utkomstskydd, investeringsverksamhet, ledning samt intern kontroll och riskhantering. Vår styrelse representerar heltäckande alla dessa områden.

Vi är stolta över vår styrelse – styrelsen har bidragit och bidrar till att antalet medlemmar växer, att de administrativa kostnaderna är lägst inom kassafältet, att den uppmätta kundnöjdheten är på topp och att vi också valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland!

Mikko-Pekka Hanski
(ordförande, styrelseledamot sedan början av 2018)
Mikko-Pekka är en av det digitala designföretaget Ideans grundare. År 2017 köpte Capgemini Ideans verksamhet och det finska företaget växte till en global designbyrå. Mikko-Pekkas uppgift i ett internationellt tillväxtföretag har varit att utveckla ny affärsverksamhet, försäljning och kundupplevelse. Mikko Pekkas kompetensområden är kundupplevelse, tjänstedesign och marknadsföring.

Junno Roine
(ordinarie ledamot, styrelseledamot sedan början av 2021)
​​​​​​
Junno har varit aktiv inom finanssektorn i över 20 år. För närvarande är han vd och partner i tillväxtbolaget PURO Finance Ab. Tidigare hade han olika arbetsuppgifter hos Nordea Finans där han senast arbetade som operativ direktör. Till YTK tar Junno med sig bred kunskap om finanssektorn och en lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete. YTK ligger Juno varmt om hjärtat.

Minna Vanhala-Harmanen
(ordinarie ledamot, styrelseledamot sedan början av 2022)
Minna som är jurist följer för närvarande upp förändringarna i arbetslivet som vd för Familjeföretagens förbund.  Före denna position arbetade Minna länge som vd för personalföretaget Opteam och därefter vid Barona. Tack vare dessa uppdrag har Minna blivit en skicklig expert på förändringar i arbetslivet. Detta är ett viktigt kompetensområde när vi styr YTK mot framtiden i en ständigt föränderlig värld. 

Pauliina Luhtanen
(ordinarie ledamot, 2023-)
Paulina har 20 års erfarenhet av utveckling av digitala tjänster. För närvarande har Pauliina en ledande befattning på Reaktor. Pauliinas bidrag kommer att vara viktigt när JRC:s arbetslöshetskassa utvecklar e-tjänster och skapar helt nya digitala tjänster.

Tuuli Kousa
(ordinarie ledamot, 2024-)
Tuuli är en erfaren chef inom kommunikation, företagsansvar och samhällsrelationer som har haft olika förtroendeuppdrag vid sidan av sitt arbete i mer än 15 år. Tuuli har haft ledande befattningar inom OP Group, Sofigate, Milton och som särskild rådgivare till ministern. För närvarande är Tuuli styrelseordförande för House of Dance, vice ordförande för Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse och styrelseledamot i HELBUS. Tuuli är utbildad jurist och hennes främsta expertområden är kommunikation och rykteshantering, intressentrelationer och företagsansvar.


Suppleanter
Elina Koskela
​​​​​​​Toni Rannikko
Elina Seppälä
​​​​​​​Maija Soininen

YTK Arbetslöshetskassans ledningsgrupp

Auli Hänninen, vd
Anna Mäkelä-Mäki, servicedirektör
Ilona Kangas, kommunikations- och kunddirektör
​​​​​​Anne Pihlava, personaldirektör
Satu Koskinen, IT-direktör
​​​​​​Paula Virri, direktör för juridiska ärenden
Riikka Koski, ekonomidirektör