Skip to content
Hem Om oss Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

YTK:n työntekijä työssään.

På YTK har vi en genuin önskan att göra saker rätt. Viljan att göra rätt är inte begränsad till vårt kärnuppdrag. Vi inser att vi har många intressegrupper och att vi är en del av samhället och miljön. Våra handlingar har en inverkan. Därför arbetar vi alltid för att säkerställa att våra handlingar är ändamålsenliga för att öka den sociala rättvisan, förbättra miljön och skapa hållbar tillväxt. Vi utvärderar och främjar ständigt vårt hållbarhetsarbete.

Vi följer principerna för god förvaltning och arbetar tillsammans för att främja en laglig och god kultur. YTK Arbetslöshetskassan är oberoende och opartisk.

Vi styrs av lagar och förordningar

Vi följer de lagar och förordningar samt instruktioner som vi får. Vi följer också aktivt med förändringar i lagstiftningen.

Vi respekterar integritet och ser till att dataskyddet är uppdaterat

Vi behandlar personuppgifter på ett tillförlitligt sätt och följer gällande lagar och förordningar.

Vi möter varandra på lika villkor

Vi åtar oss att respektera och främja internationellt erkända mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi tar hand om säkerheten i arbetsmiljön

Tillsammans ser vi till att vår arbetsplats är säker.

Vi gör naturvänliga val

Vi strävar efter att förebygga och minska de negativa effekterna av vår verksamhet på miljön och klimatet.

Läs mer: