Hyppää sisältöön
Etusivu Tietoa meistä Vastuullisuus

Vastuullisuus

YTK:n työntekijä työssään.

Meillä YTK:ssa on aito halu tehdä asiat oikein. Halu tehdä oikein ei rajaudu pelkästään ydintehtäväämme. Tunnistamme, että meillä on lukuisia sidosryhmiä, olemme osa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Toiminnallamme on vaikutuksia. Siksi pyrimme teoillamme aina käytännössä varmistamaan, että lisäämme sosiaalista oikeudenmukaisuutta, parannamme ympäristön tilaa ja luomme kestävää kasvua. Arvioimme ja edistämme vastuullisuustyötämme jatkuvasti.

Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita ja edistämme yhdessä laillista ja hyvää kulttuuria. YTK Työttömyyskassan toiminta on riippumatonta ja puolueetonta.

Lait ja määräykset ohjaavat toimintaamme

Noudatamme lakeja ja meille annettuja määräyksiä ja ohjeita. Seuraamme myös aktiivisesti lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

Kunnioitamme yksityisyyttä ja varmistamme tietosuojan ajantasaisuuden

Käsittelemme henkilötietoja luotettavasti ja noudatamme ajankohtaista lainsäädäntöä ja määräyksiä asiassa.

Kohtaamme toisemme samanvertaisesti

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia sekä edistämään niiden toteutumista YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Huolehdimme työympäristön turvallisuudesta

Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikkamme on turvallinen.

Teemme luontoystävällisiä valintoja

Pyrimme ehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon.

Lue lisää: