Hyppää sisältöön

Työttömyyskassan talous

Myös talouden osalta toimintaamme ohjaa työttömyyskassalaki. Noudatamme toiminnassamme myös muita lakeja sekä meitä valvovan viranomaisen ohjeita.

Työttömyyskassan taloudessa keskeisimmät tekijät ovat etuusmenot, hallintokulut, rahoitusosuudet, jäsenmaksutuotot sekä tasoitusrahasto.

Yksinkertaisimmillaan työttömyyskassan talous pyörii siten, että arvioidaan tulevat etuus- ja hallintomenot ja määrätään jäsenmaksu siten, että se kattaa kassan osuuden kuluista.   

Päättyneeltä tilikaudelta laaditaan aina tilinpäätös. Tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta selviävät toiminnan taloudellinen tulos sekä taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. Kuinka paljon ja mihin rahaa on mennyt? Kuinka paljon ja mistä rahaa on tullut? Paljonko rahaa on säästössä ja mistä omaisuus koostuu?

Huolehdimme ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti taloudestamme. Emme tuhlaa jäsentemme rahoja ja pidämme aina huolen siitä, että maksuvalmius on turvattu ja toiminnan kehittämiseen on riittävästi resursseja.

Meille on tärkeää, että toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Tällä sivulla voit tutustua taloustietoihimme.

Etuusmenot

Etuusmenot riippuvat jäsenistön työttömyysasteesta sekä maksettavien ansiopäivärahojen suuruudesta. Etuusmenojen suuruus määrittää pitkälti kassan talouden hoitoa. Etuusmenojen rahoitukseen osallistuvat kassan lisäksi valtio ja Työllisyysrahasto. Kassan on rahoitettava oma osuutensa jäsenmaksuilla. Etuusmenojen suuruus on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen.

Hallintokulut

Kassan tehokkuus riippuu siitä, miten hallintokulut suhteutuvat maksettuihin etuuspäiviin. Hallintokulut muodostuvat pääasiassa henkilökunnan palkkauksesta sekä IT-järjestelmien toiminnasta ja niiden kehittämisestä.

Tasoitusrahasto

Työttömyyskassan tehtävä ei ole tuottaa voittoa omistajilleen eli jäsenilleen. Jos tilinpäätös osoittaa voittoa, voitto siirretään tasoitusrahastoon. Tasoitusrahasto on taloudellinen puskuri pahan päivän varalle. Tasoitusrahasto koostuu sijoituksista, joiden tuotoilla voidaan myös rahoittaa toimintaa. Tasoitusrahasto siten nimensä mukaisesti tasoittaa esimerkiksi suhdanteiden vaikutusta jäsenmaksuun.

Tuloslaskelmat ja taseet

Tuloslaskelmaan on kirjattu tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot, eli paljonko rahaa on tullut ja paljonko sitä on mennyt. Lisäksi löydät tuloslaskelmasta tilikauden tuloksen, eli onko tullut voittoa vai tappiota. Jos tilikausi on voitollinen, tulos siirretään tasoitusrahastoon. Jos tilikausi on tappiollinen, voidaan vaje kattaa tasoitusrahastosta.

Taseeseen on kirjattu omaisuuden ja velkojen arvot valittuna ajankohtana. Taseessa on kaksi puolta, joiden kokonaissummat vastaavat toisiaan. Vastaavaa-puolella on omaisuus jaettuna pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Vastattavaa-puolella on oma ja vieras pääoma sekä varaukset.

TuloslaskelmatTaseet
20232023
20222022
20212021
20202020
20192019
20182018
YTK Työttömyyskassan tuloslaskelmat ja taseet 2018 – 2023