Hyppää sisältöön
Etusivu Tietoa meistä Työttömyyskassan tehtävät

YTK Työttömyys­kassan tehtävät

​​​​​​​Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme.

Teemme siis päivittäin töitä sen eteen, että saat nopeasti ja hyvällä palvelulla sen taloudellisen turvan, mikä sinulle työttömyyden sattuessa kuuluu.

YTK:n työntekijä työssään.

Turvaamme jäsentemme toimeentulon työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yritystoiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

Lisäksi maksamme muutosturvarahaa sekä liikkuvuusavustusta.

Maksamme jäsenillemme myös ansiopäivärahaa kulukorvauksineen työllistämistä edistävien palvelujen ajalta.

Ansioturvan järjestäminen

Ansioturvan sutjakka järjestäminen ei ole helppoa. Kuukausittain käsittelemme kymmeniä tuhansia hakemuksia ja päivittäin neuvomme yli tuhatta asiakasta puhelimessa ja viesteillä.

Jotta kaikki sujuu mallikkaasti, tarvitsemme työntekijöitä, osaamista, työkaluja, kehittämistä, viestintää ja hallintoa. Tarvitsemme myös tarkoitusta vastaavan toimitilan.

Kaikki toimintamme ja toimivaltuutemme perustuvat lakiin. Meillä on vastuu siitä, että hoidamme asiasi kunnolla.

Neuvontavelvollisuus

Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että kaikki jäsenemme voivat päästä selvyyteen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee päätöksen antamista sekä yleisemmin neuvontaa, tiedottamista ja jäseneksi liittymistä.

Tästä vastuusta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että saat meiltä työttömyysturvaan liittyvää neuvonta nopeasti ja joustavasti. Käytännössä varmistamme tämän parantamalla ja ylläpitämällä henkilöstömme osaamista sekä kehittämällä jatkuvasti työkalujen ja asiointikanavien toimivuutta.

Päätökset

Kun haet meiltä päivärahaa, annamme asiassa aina päätöksen.

Kun annamme päätöksiä, meidän pitää huolehtia siitä, että tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin perustein. Meidän on myös kyettävä puolueettomasti ja objektiivisesti perustelemaan päätöksemme. Kun toimimme näin, sinulla on hyvä mahdollisuus ennakoida päätöksiä sekä luottaa siihen, että saamasi päätös on oikea.

Toimivallan rajat

Saamme tehdä vain sitä, mitä meille on laissa tehtäväksi annettu. Lain mukaan työttömyyskassan tehtävä on järjestää ansioturva jäsenilleen. Mitään muuta me emme siis saa tehdä.

Työttömyysturvaan liittyy myös työvoimapalveluiden puoli. Nämä tehtävät kuuluvat työvoimaviranomaisille.

Ansioturvan lisäksi työttömyysturvaan kuuluu myös perusturva. Perusturva on Kansaneläkelaitoksen tehtävä.

Toimivallan antaminen ja rajaaminen työttömyyskassalaissa selittää hyvin eron työttömyyskassan ja ammattiyhdistyksen välillä. Työttömyyskassa ei tee edunvalvontaa, koska se ei kassalle kuulu. Ammattiyhdistys ei puolestaan järjestä ansioturvaa, koska se ei ammattiliitolle kuulu.

Lainsäädäntö

Työttömyysturvaan ja työttömyyskassan tehtäviin liittyvät läheisesti seuraavat lait

Kantelu

Jos olet tyytymätön meiltä saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Lue lisää muutoksenhausta tietopankistamme.

Jos epäilet, että emme ole noudattaneet lakia tai täyttäneet velvollisuuksiamme tai jos epäilet, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti, voit tehdä meistä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Tutustu kantelun tekemiseen oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin sivuilla.


Jos olet meihin ilmoittajansuojalain määrittelemässä suhteessa (kuten työntekijä,  entinen työntekijä tai yhteistyökumppani) etkä voi tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaamme, voit tehdä EU-oikeuden alalla (esim. julkiset hankinnat, tietosuoja tai tietoturva) havaitsemastasi  väärinkäytöksestä ilmoituksen oikeuskanslerin julkiseen ilmoituskanavaan. Tätä ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu työttömyysturvaan tai jäsenyyteen liittyvistä asioista ilmoittamiseen.