Skip to content

Som utlänning i Finland

Allmänna villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning

Om du blir arbetslös i Finland kan du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan. Skillnaden mellan dem är att FPA betalar en grundtrygghet på 37,21 €. Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning som beräknats för ärenden före arbetslösheten, som i genomsnitt är 2–3 gånger större än den grundtrygghet som FPA betalar.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att du har varit medlem hos oss i 26 veckor och uppfyllt arbetsvillkoret. Medlemskapet hos oss är inte begränsat till ett visst yrke eller område, utan alla som får anställning i lönearbete kan bli medlemmar. Om du sysselsätter dig som företagare kan du gå med i en arbetslöshetskassa som är avsedd för företagare.

Arbetsvillkoret uppfylls när du har arbetat i 26 veckor och minst 18 timmar per vecka och du får lön enligt kollektivavtalet. Vi kontrollerar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att du har skickat in din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till oss.

Rätten till utkomstskydd för arbetslösa i Finland grundar sig på att du är stadigvarande bosatt i Finland. Till skillnad från många andra förmåner grundar sig rätten till inkomstrelaterad dagpenning på arbete, vilket innebär att rätt att arbeta i Finland naturligtvis är en förutsättning för medlemskap i en arbetslöshetskassa och för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Uppehållstillstånd och rätt att arbeta i Finland

Medborgare i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver inte uppehållstillstånd eller visum i Finland. Om du är medborgare i något av dessa länder kan du börja arbeta genast när du kommit till Finland.

Om din vistelse i Finland varar längre än tre månader, ska vistelsen registreras hos Migrationsverket. Nordiska medborgare registrerar sin vistelse hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Medborgare i andra än ovan nämnda länder behöver ett uppehållstillstånd med rätt att arbeta för att få arbeta i Finland.

Rätten att arbeta i anslutning till uppehållstillståndet kan vara obegränsad, dvs. när du har fått uppehållstillståndet kan du arbeta utan begränsningar inom vilken bransch som helst. Det kan också finnas begränsningar i rätten att arbeta, till exempel hur mycket arbete du får utföra eller inom vilken bransch och inom vilka uppgifter du får arbeta. Du kan bli medlem hos oss oavsett yrke eller arbetsuppgifter, vilket betyder att dessa begränsningar vanligtvis saknar betydelse för att bli medlem hos oss. Om din rätt att arbeta är begränsad till en viss arbetsgivare, kan du inte anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån eller få arbetslöshetsförmåner. Du får i allmänhet inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd och rätt att arbeta i anslutning till det. När det gäller medlemskap i en arbetslöshetskassa eller att få inkomstrelaterad dagpenning saknar det betydelse om uppehållstillståndet är tidsbegränsat eller permanent. Du kan däremot inte få arbetsmarknadsstöd med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Asylansökan och arbete

Som asylsökande börjar din rätt att arbeta tre eller sex månader efter att du lämnat in din asylansökan. Du behöver inte ansöka om rätt att arbeta separat. När din asylansökan har behandlats framgår det av beslutet om du har rätt att arbeta i fortsättningen. Om du får ett positivt beslut på din asylansökan, framgår det av beslutet om din rätt att arbeta är begränsad eller obegränsad. Om beslutet är negativt, upphör rätten att arbeta när beslutet är verkställbart.

Som asylsökande kan du inte anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån förrän din asylansökan har behandlats. Du kan alltså inte få inkomstrelaterad dagpenning förrän din asylansökan har behandlats och du har beviljats uppehållstillstånd. Du kan dock bli medlem hos oss på din första arbetsdag och du kan uppfylla arbetsvillkoret redan den tid då din asylansökan behandlas.

Om du har fått ett stadigvarande arbete som asylsökande i Finland, kan du ansöka om ett separat uppehållstillstånd på grund av arbete.

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

EU-länderna har beslutat att bevilja tillfälligt skydd till personer som flyr kriget i Ukraina. Beslutet gäller till 4.3.2024.

Beslut om en eventuell förlängning av det tillfälliga skyddet fattas av Europarådet. Ett tillstånd på grund av tillfälligt skydd skiljer sig från andra asyl- och uppehållstillståndsprocesser på så sätt att den som ansöker om tillfälligt skydd kan börja arbeta genast efter att hen har lämnat in sin ansökan.

En person som får tillfälligt skydd kan bli medlem hos oss på sin första arbetsdag och kan få inkomstrelaterad dagpenning om hen blir arbetslös, om hen har uppfyllt arbetsvillkoret. Som namnet antyder är tillfälligt skydd tillfälligt, så det lönar sig att bedöma om det är till nytta att vara medlem i en arbetslöshetskassa. Tillfälligt skydd hindrar inte från att söka asyl i Finland eller inleda en uppehållstillståndsprocess.


Allmänna villkor för inkomstrelaterad dagpenning

 • En person som förvärvsarbetar kan bli medlem i en kassa som är avsedd för löntagare. Personer som arbetar som företagare kan gå med i en företagarkassa. Anslutningsdatumet måste vara en arbetsdag.
 • En förutsättning för utbetalning av dagpenning är att arbetsvillkoret uppfylls. Arbetsvillkorets längd är i allmänhet 26 veckor. Kravet är 18 arbetstimmar per vecka och lön enligt kollektivavtalet.
 • När arbetslösheten börjar ska man anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.
 • För att få inkomstrelaterad dagpenning måste de allmänna villkoren för att få arbetslöshetsförmån uppfyllas. Utbetalningen av dagpenning kan förhindras till exempel av studier på heltid eller företagsverksamhet, extra ersättningar som arbetsgivaren betalar och självrisktider som bestäms av arbets- och näringsbyrån.

EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

 • Medborgare i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz behöver inte uppehållstillstånd eller visum i Finland. Om vistelsen i Finland varar längre än tre månader, ska vistelsen registreras hos Migrationsverket.
 • Nordiska medborgare anmäler sin vistelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Du kan börja arbeta genast efter att du har kommit till Finland och ansluta dig till en arbetslöshetskassa den första arbetsdagen.

Andra länders medborgare

 • Medborgare i andra än ovan nämnda länder behöver ett uppehållstillstånd och rätt att arbeta för att få arbeta i Finland.
 • Uppehållstillståndet kan vara tidsbegränsat eller permanent. Rätten att arbeta i anslutning till uppehållstillståndet kan vara obegränsad eller omfattas av begränsningar som hänför sig till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna eller arbetets längd.
 • Begränsningarna saknar i allmänhet betydelse för att få utkomstskydd för arbetslösa. Begränsningar som hänför sig till arbetsgivaren kan dock hindra anmälan som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.
 • Arbetet kan i allmänhet inledas först efter att uppehållstillstånd och rätt att arbeta har beviljats. Du kan bli medlem i en arbetslöshetskassa redan den första arbetsdagen.

Asylsökande

 • För asylsökande börjar rätten att arbeta i allmänhet tre eller sex månader efter att asylansökan lämnats in.
 • Migrationsverket kan bevilja asyl, alternativt skydd eller uppehållstillstånd på någon annan grund. Av beslutet framgår också om personen har rätt att arbeta och om det finns begränsningar för det.
 • Ett negativt beslut innebär i allmänhet att rätten att arbeta upphör när asylbeslutet är verkställbart.
 • En asylsökande kan bli medlem i en arbetslöshetskassa på sin första arbetsdag och uppfylla arbetsvillkoret även om asylansökan fortfarande behandlas.

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

 • EU-länderna har beslutat att bevilja tillfälligt skydd till personer som flyr kriget i Ukraina. Europarådets beslut gäller för närvarande till 4.3.2024.
 • Ett tillstånd för tillfälligt skydd innehåller inga begränsningar i fråga om arbete. Arbetet kan inledas genast efter att personen har ansökt om tillfälligt skydd.
 • Om en person som har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd får mottagningspenning har hen inte rätt till arbetslöshetsförmån.
 • En person som får tillfälligt skydd kan gå med i en arbetslöshetskassa på sin första arbetsdag och få inkomstrelaterad dagpenning när arbetsvillkoret har uppfyllts.