Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning sker i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

Även om den inkomstrelaterade dagpenningen är lägre än den lön du fått tidigare, är din skatteprocent ändå inte nödvändigtvis lägre. Detta beror på att samma avdrag inte kan göras på inkomstrelaterad dagpenning som på löneinkomst.

Skatteförvaltningen har beslutat att förskottsinnehållningen alltid är minst 25 procent, om förskottsinnehållning verkställs på inkomstrelaterad dagpenning enligt förskottsinnehållningsprocenten och tilläggsprocenten för lön.

Ändringsskattekort för inkomstrelaterad dagpenning

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning lönar det sig att beställa ett nytt skattekort. På så sätt kan du försäkra dig om att beskattningen av den inkomstrelaterade dagpenningen är blir rätt på en gång.

Du kan beställa ett skattekort via Skatteförvaltningens e-tjänst. Beställ skattekortet så att du i den punkt som reserverats för förmåner anger hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du uppskattar få.

Du hittar beloppet på din dagpenning i det beslut som du fått av oss. Du hittar beslutet i OmaYTK-tjänsten. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vår dagpenningsräknare.

När du multiplicerar dagpenningen för en dag med 258 får du en uppskattning av den dagpenning som betalas ut under hela året. Du kan använda till exempel denna uppskattning när du beställer ett skattekort.

I samma punkt där du anger det uppskattade förmånsbeloppet kan du ange oss, dvs. YTK Arbetslöshetskassa som mottagare av beskattningsuppgifter. Då överför Skattemyndigheten de nya beskattningsuppgifterna direkt till oss. Om du samtidigt lämnar in en dagpenningsansökan, vänta en dag eller två innan du skickar in din ansökan. Annars kan det hända att vi betalar dagpenningen med de gamla skatteuppgifterna.

Du kan också skicka in skattekortet i den elektroniska OmaYTK-tjänsten. Där finns en skattekort-knapp som du kan använda för att lägga till ett nytt skattekort.

Om du inte skickar oss ett skattekort, använder vi de beskattningsuppgifter som vi får från Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningsprocenten som vi får från Skatteförvaltningen har beräknats för lön. När löneskattekortet används för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning ska förskottsinnehållningsprocenten enligt Skatteförvaltningens anvisningar alltid vara minst 25 %. Om skatteprocenten på lön är lägre än 25 %, höjer vi den automatiskt till 25 %.

Detta syns i att ditt skattekort kan innehålla en annan procentsats än vad vi använder för att betala ut inkomstrelaterad dagpenning. Detta är inte ett fel, utan det beror på en omvandling enligt Skatteförvaltningens anvisningar, som görs när inkomstrelaterad dagpenning betalas med skattekort för lön.

Skattekortets inkomstgräns

Om det finns en inkomstgräns på ditt skattekort, lönar det sig att kontrollera den senast i slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids måste vi använda den högre förskottsinnehållningsprocenten, vilket minskar den andel av den inkomstrelaterade dagpenningen som du får. Det kan vara en tråkig överraskning före julhelgen. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen ansvarar för förskottsinnehållningsprocenten

Skatteförvaltningen beräknar förskottsinnehållningsprocenten på basis av de uppgifter som du har lämnat. Om du har frågor kring förskottsinnehållningens storlek och de faktorer som påverkar den, kontakta Skatteförvaltningen.