Skip to content

Hem Arbetslivsguide Så ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Anmäl dig som arbetssökande!

Den vanligaste orsaken till att vi inte kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning är att den sökande har glömt att anmäla sig som arbetssökande. Kom därför ihåg att anmäla dig som arbetssökande först.

Om du har glömt att anmäla dig som arbetssökande, förlorar du inte hela din rätt till dagpenning. Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid då din arbetsansökan inte var giltig.

Du kan anmäla dig som arbetssökande redan innan arbetslösheten eller uppsägningen börjar. Du bör därför börja söka jobb i god tid. I bästa fall kan du hitta ett nytt jobb innan arbetslösheten börjar.

Du kan anmäla dig som arbetssökande via AN-tjänsternas webbtjänst. Du kan komma dit via Jobbmarknaden.

Anmäl dig som arbetssökande senast den första dagen av arbetslöshet eller permittering. Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning först från det att du anmält dig som arbetssökande. Om du glömmer att anmäla dig som arbetssökande, förlorar du din dagpenning för den tid som din arbetsansökan inte var i kraft.

Håll din jobbansökan giltig under hela din arbetslöshetsperiod eller uppsägningsperiod. Följ anvisningarna från arbetsförmedlingen.

Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Efter två veckors arbetslöshet eller permittering kan du skicka in din första ansökan till oss. Om arbetslösheten eller permitteringen är kortare än så, kan du skicka din ansökan till oss genast när arbetslösheten eller permitteringen upphör.

Det smidigaste sättet att göra en ansökan är att göra det på vår webbtjänst OmaYTK. Ansökan om dagpenning är alltid retroaktiv, så du kan inte lämna in din ansökan i förväg innan ansökningstiden gått ut.

Ansökan om dagpenning ska alltid göras skriftligen. Det finns inget särskilt format för ansökan. Vi behöver dock en mängd olika uppgifter för att bedöma om du har rätt till dagpenning och för att beräkna hur mycket du har rätt till. Därför ska du använda vår webbtjänst OmaYTK. Den ber dig om de uppgifter du behöver och hjälper dig att fylla i din ansökan.

Om du tidigare har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning och efter en kort arbetsperiod ansöker om dagpenning på nytt, kan det hända att du inte kan göra en ny första ansökan. Du ska då göra en fortsättningsansökan.

Gör en fortsättningsansökan

Om du fortfarande är arbetslös eller permitterad ska du lämna in en ny ansökan om arbetslöshetsförmån, en s.k. fortsättningsansökan. Du kan också göra detta i OmaYTK. Välj rätt alternativ så ger OmaYTK dig rätt ansökan och föreslår start- och slutdatum för din ansökan.

När arbetslösheten eller uppsägningen fortsätter kan du inte längre göra en första ansökan. Detta kan hända om du är anställd under en period och återvänder för att ansöka på nytt. Om det har gått mindre än 6,5 månader sedan din tidigare första ansökan kan du endast göra en fortsättningsansökan i OmaYTK.

Sökperiod

Vi betalar alltid ut dagpenningen i efterskott i perioder om fyra veckor eller en månad. I praktiken innebär det att du ansöker retroaktivt, dvs. du har fyra veckor eller en månad på dig.

Den första ansökningsperioden kan vara kortare. Du kan skicka in din första ansökan till oss innan de fyra veckorna eller månaden har gått. Det finns ingen lagstadgad gräns för exakt när du kan skicka in din första ansökan om arbetslöshetsersättning. Standardpraxis är två veckor.

Två veckor är en bra tid eftersom handläggningstiden för den första ansökan vanligtvis är lite längre. Om du skickar in din första ansökan efter två veckor kommer du normalt att få din första dagpenning ungefär en månad efter det att din arbetslöshet eller uppsägning började. Detta motsvarar ofta rytmen i din löneutbetalning.

Två veckor är också praktiskt eftersom det finns en självriskperiod i början av dagpenningperioden, under vilken vi inte kan betala, med några få undantag. Så om du skulle skicka in din första ansökan direkt efter den första arbetslöshetsdagen, skulle avdragsperioden inte ha löpt ut. Du skulle då få ett negativt beslut på din första ansökan på grund av självriskperioden.

När vi behandlar din första ansökan ber vi dig ofta att skicka in ytterligare en ansökan. Då kan du ansöka för de dagar som har förflutit mellan det datum då du lämnade in din ansökan och det datum då din ansökan behandlas.

När du lämnar in en ytterligare ansökan kommer OmaYTK att föreslå start- och slutdatum för din ansökan. Vänligen följ förslaget. När du ändrar ansökningsperioden kommer ansökan att behandlas manuellt, vilket leder till en längre handläggningstid.

Exempel på ansökningsperioder

Den första ansökan, helt arbetslös eller permitterad

Du kommer att permitteras eller bli arbetslös 1.1. Du kan lämna in din första ansökan 14.1.

Den första ansökan, delvis permitterad

Du permitteras från och med 1.1. så att varje vecka är en permitteringsdag och fyra arbetsdagar. Du kan lägga in din första ansökan 14.1, dvs. efter två veckor, även om det då bara hade funnits två permitteringsdagar.

Den första ansökan, kort arbetslöshet eller permittering

Du kommer att permitteras eller bli arbetslös 1.1. Arbetet fortsätter från och med 10.1.  Eftersom arbetet fortsätter före två veckors förlopp kan du lämna in din första ansökan redan den sista dagen av arbetslösheten 9.1.

Du jobbar deltid och blir permitterad

Du arbetar deltid och får jämkad inkomstrelaterad dagpenning av oss. Du blir permitterad. Fortsätt att ansöka om dagpenning i samma takt som du har ansökt om hittills.

Fortsatt ansökan, helt arbetslös eller permitterad

Du permitteras eller blir arbetslös 1.3. Du kan lämna in din första ansökan 14.3. När vi behandlar din ansökan ber vi dig om en tilläggsansökan till den 31.3. Permitteringen eller arbetslösheten fortsätter därefter hela april. Du kan skicka en fortsättningsansökan för april tidigast den sista april.

Sista ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Grattis! Även om arbetslöshetsperioder är en normal del av ett arbetsliv, känns det alltid bra att hitta ett jobb och avsluta arbetslösheten.

När din arbetslöshet eller permittering upphör ska du meddela oss detta i din sista ansökan.

Du kan skicka in din ansökan på din sista dag som arbetslös eller permitterad. Du behöver alltså inte vänta tills din månads eller fyra veckors ansökningsperiod är över. Du kan också avsluta din jobbsökning hos AN-tjänsterna samtidigt.

Om du arbetar deltid eller heltid i max. två veckor kan du fortsätta att ansöka om utkomststöd. Ange i dagspecifikationen för din ansökan hur många timmar du har arbetat och hämta löneuppgifterna för din ansökan från inkomstregistret.

Arbetslösheten kan också upphöra till exempel på grund av pensionering, föräldraledighet, studier eller militärtjänstgöring. Om omständigheterna förändras ska du meddela det i din slutliga ansökan. Vi kommer att se till att det inte finns några öppna frågor om din situation när det gäller inkomststöd.

Anställningen upphör under permitteringen

Om din permittering upphör i samband med att din anställning upphör ska du ange detta i din ansökan om dagpenning. Du bör också informera arbetsförmedlingen. Fortsätt att ansöka om arbetslöshetsersättning på normalt sätt.

Om du har rätt till lön för uppsägningstiden när din anställning upphör, kan vi inte betala dig inkomstrelaterad lön för samma tid. Det är rätten till lön under uppsägningstiden som räknas, inte om du fått lön under uppsägningstiden eller inte.

Om du själv säger upp dig ska du ange detta separat i din ansökan om arbetslöshetsersättning. Du bör också informera arbetsförmedlingen. De kommer att kontrollera om du hade ett giltigt skäl för att säga upp dig. Om inte, kan resultatet bli en ersättningsfri period. Om du har varit permitterad i mer än 200 dagar är det etablerad praxis att uppsägningen inte har några konsekvenser för arbetslöshetsersättningen. Detta är dock en fråga för arbetsmarknadsmyndigheten att bedöma, så kontrollera med arbetsmarknadsmyndigheten innan du gör en uppsägning.

Enligt arbetsavtalslagen kan du avsluta en långvarig permittering utan att förlora din rätt till lön för uppsägningstiden. I dessa fall behåller du alltså din rätt till lön under uppsägningstiden. För den tid som du har rätt till lön under uppsägningstiden har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Så här gör du

  1. Meddela arbetsförmedlingen om uppsägningen eller avskedandet. Om du blir ombedd att ge en närmare förklaring ska du svara utan dröjsmål.
  2. Ange i din ansökan om arbetslöshetsersättning att din anställning har upphört på grund av uppsägning eller permittering.
  3. Bifoga ett meddelande om uppsägning till din ansökan om utkomststöd.