Skip to content

Hem Arbetslivsguide Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning

Dagpenningen är avsedd att ge dig en lön som du kan leva på under arbetslöshet.

Du kan också få inkomstrelaterad dagpenning för perioder av permittering, deltidsarbete och deltidsanställning.

Du kan också använda den för att studera!

När kan du få inkomstrelaterad dagpenning?

Vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller alla villkor för det, det inte finns några hinder och du har kommit ihåg att ansöka om det inom tidsfristen.

De viktigaste villkoren för att få inkomstrelaterad dagpenning är

Medlemskap

För att få inkomstrelaterad dagpenning från oss måste du vara medlem.

När du är medlem och uppfyller anställningsvillkoret omfattas du av utkomstskyddet.

Se därför till att du blir medlem på din första arbetsdag. Du behåller ditt medlemskap genom att betala en medlemsavgift.

Arbetsvillkor

För att vara berättigad till dagpenning måste du ha arbetat. Detta villkor kallas arbetsvillkoret.

När du arbetar under ditt medlemskap tjänar du in ett arbetsvillkor, dvs. du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Du måste ha arbetat i minst 26 kalenderveckor, dvs. cirka sex månader.

Arbetssökande

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning till dig endast om du har anmält dig som arbetssökande.

Du kan anmäla dig som arbetssökande i TE-tjänsternas webbtjänst på adressen työmarkkinatori.fi.

Detta är viktigt eftersom vi inte kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning utan ett utlåtande från arbetskraftsmyndigheten, även om det inte finns några andra hinder för utbetalningen.

Du kan inte söka jobb retroaktivt, så anmäl dig som arbetssökande senast på din första arbetslöshetsdag.

Kom ihåg att ansöka om dagpenning i tid

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning till dig endast för en period på tre månader innan din ansökan lämnas in. Om du ansöker för sent kan vi alltså inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den period som du har ansökt om.

Om du till exempel i maj skickar in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för januari månad, kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning för januari eftersom vi går över tidsfristen på tre månader.

Kom alltså ihåg att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast inom tre månader från den dag då du vill att utbetalningen ska börja.

Läs mer om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Begränsningar i utbetalningen av dagpenning

Det finns vissa begränsningar för utbetalning av dagpenning. När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning kontrollerar vi alla begränsningar. Om det finns en begränsning som förhindrar utbetalning ger vi dig ett negativt beslut.

Du kan läsa mer om de olika begränsningarna i vår databas.

Belopp för dagpenning

Det enklaste sättet att uppskatta hur mycket dagpenning du kommer att få är att använda räknaren på vår webbplats.

Den genomsnittliga dagpenningen före skatt som vi betalar ut är cirka 80 euro per dag och den genomsnittliga justerade dagpenningen före skatt är cirka 37 euro per dag.

Den genomsnittliga dagpenningen efter skatt som vi betalar ut per månad är cirka 1 200-1 380 euro.

Läs mer om dagpenningens storlek.

Dagpenningens längd

När du får rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning till dig för sammanlagt högst 300, 400 eller 500 dagar.

Maximitidens längd beror på din arbetshistoria och din ålder.

Om du har en längre arbetshistoria får du en längre maximal betalningsperiod. Den längsta maximala perioden är när du närmar dig pensionsåldern.

Läs mer om hur länge du kan få inkomstrelaterad dagpenning.