Skip to content

Hem Arbetslivsguide Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Beloppet av jämkad inkomst­relaterad dagpenning

Beloppet av jämkad inkomst­relaterad dagpenning

Beloppet av den jämkade dagpenningen beräknas så att summan av dagpenningen och 50 % av inkomsterna under jämkningsperioden kan stiga till det belopp som annars skulle ha betalats ut som förmån.

Den jämkade dagpenningen har ett maximi- och ett minimibelopp.

Summan av den jämkade dagpenningen och inkomsterna under jämkningsperioden får inte överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen. Minimibeloppet för den justerade dagpenningen är dock det belopp som du skulle ha rätt till för att få grunddagpenning på justerad grund.

Beräkning av beloppet

Reglerna för beräkning av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen kan tyckas komplicerade. När allt kommer omkring är beräkningen dock ganska enkel. Du behöver inte heller kunna göra det själv. Det enklaste sättet för dig att bedöma effekten av inkomster från deltidsarbete är genom att prova vår dagpenningsräknare.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som jämkats enligt huvudregeln beräknas på följande sätt:

 • ta den lön som betalats ut under ansökningsperioden
 • dela summan med två
 • ändra till dagslönen genom att den erhållna summan divideras med talet 21,5
 • avdra från full dagpenning
 • Klart!

Exempel på beräkning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Ursprungsdata

Inkomst av deltidsarbete1300,00 €
Full dagpenning70,49 €/dag
Lön som ligger till grund för dagpenning2 390,00 €

Beräkning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Dela inkomsten med två1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Dividera med 21,5650,00 € / 21,5 dagar = 30,23 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning70,49 €/dag – 30,23 €/dag = 40,26 €/dag

Beräkning av maximibeloppet

Grundlön per dag2 390 € / 21,5 dag = 111,16 €/dag
Dagslön1 300 € / 21,5 dagar = 60,47 €/dag
Maximibelopp:111,16 €/dag – 60,47 €/dag = 50,70 €/dag

Beräkning av minimibeloppet

Dela inkomsten med två1 300,00 € / 2 = 650,00 €
Dividera med 21,5650,00 € / 21,5 dagar = 30,23 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning37,21 €/dag – 30,23 €/dag = 6,98 €/dag

Jämförelse

Jämkad dagpenningMaximibeloppMinimibelopp
47,23 €/dag50,70 €/dag6,98 €/dag

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Inkomsten av deltidsarbetet, beräknad enligt huvudregeln, ger en inkomstrelaterad dagpenning på 40,26 €/dag. Detta är mindre än maximibeloppet (50,70 €/dag), och mer än minimibeloppet (6,98 €/dag), så den justerade dagpenningen är 40,26 €/dag.

Ursprungsdata

Inkomst från deltidsarbete 1 800,00 €
Full inkomstrelaterad dagpenning70,49 €/dag
Lön som ligger till grund för dagpenning2 390,00 €

Beräkning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Dela inkomsten med 21 800,00 € / 2 = 900,00 €
Dividera med 21,5900,00 € / 21,5 dagar = 41,86 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning70,49 €/dag – 41,86 €/dag = 28,63 €/dag

Beräkning av maximibeloppet

Grundlön per dag2 390 € / 21,5 dagar = 111,16 €/dag
Dagslön1 800 € / 21,5 dagar = 83,72 €/dag
Maximibelopp:111,16 €/dag – 83,72 €/dag = 27,44 €/dag

Beräkning av minimibeloppet

Dela inkomsten med 21 800,00 € / 2 = 900,00 €
Dividera med 21,5900,00 € / 21,5 dagar = 41,86 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning37,21 €/dag – 41,86 €/dag = -4,76 €/dag

Vertailu

Jämkad dagpenningMaximibeloppMinimibelopp
35,61 €/dag27,44 €/dag-4,76 €/dag

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Uträknat enligt huvudregeln påverkar inkomsten av deltidsarbete så att den inkomstrelaterade dagpenningen blir 28,63 €/dag. Detta är mer än maximibeloppet 27,44 €/dag, vilket innebär att beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen är högst 27,44 €/dag.

Ursprungsdata

Inkomst av deltidsarbete1300,00 €
Full dagpenning49,68 €/dag
Lön som ligger till grund för dagpenning1 395,76 €

Beräkning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Dela inkomsten med 21 300,00 € / 2 = 650,00 €
Dividera med 21,5650,00 € / 21,5 dagar = 30,23 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning49,68 – 30,23 €/dag = 19,45 €/dag

Beräkning av maximibeloppet

Grundlön per dag1 395,76 € / 21,5 dagar = 64,92 €/dag
Dagslön1 300 € / 21,5 dagar = 60,47 €/dag
Maximibelopp:64,92 €/dag – 60,47 €/dag = 4,45 €/dag

Beräkning av minimibeloppet

Dela inkomsten med 21 300,00 € / 2 = 650,00 €
Dividera med 21,5650,00 € / 21,5 dagar = 30,23 €/dag
Avdras från full inkomstrelaterad dagpenning37,21 €/dag – 30,23 €/dag = 6,98 €/dag

Jämförelse

Jämkad dagpenningMaximibeloppMinimibelopp
19,45 €/dag4,45 €/dag6,98 €/dag

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Uträknat enligt huvudregeln verkar inkomsten av deltidsarbete så att den inkomstrelaterade dagpenningen blir 19,45 €/dag. Detta är mer än det maximala beloppet (4,45 €/dag).  Minimibeloppet (6,98 €/dag) är dock större än maximibeloppet, varför beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen blir minst 6,98 €/dag.

Ursprungsdata

Inkomst av deltidsarbete2 390,00 €
Full dagpenning70,49 €/dag
Lön som ligger till grund för dagpenning2 390,00 €

Beräkning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Dela inkomsten med 22 390,00 € / 2 = 1 195,00 €
Dividera med 21,51 195,00 € / 21,5 dagar = 55,58 €/dag
Avdra från full inkomstrelaterad dagpenning70,49 €/dag – 55,58 €/dag = 14,91 €/dag

Beräkning av maximibeloppet

Grundlön per dag2 390 € / 21,5 dagar = 111,16 €/dag
Dagslön2 390 € / 21,5 dagar = 111,16 €/dag
Maximibelopp:111,16 €/dag – 111,16 €/dag = 0,00 €/dag

Beräkning av minimibeloppet

Dela inkomsten med 22 390,00 € / 2 = 1 195,00 €
Dividera med 21,51 195,00 € / 21,5 dagar = 55,58 €/dag
Avdra från full inkomstrelaterad dagpenning37,21 €/dag – 55,58 €/dag = -18,37 €/dag

Jämförelse

Jämkad dagpenningMaximibeloppMinimibelopp
14,91 €/dag0,00 €/dag-18,37 €/dag

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Uträknat enligt huvudregeln verkar inkomsten av deltidsarbete så att den inkomstrelaterade dagpenningen blir 14,91 €/dag. Detta är mer än det högsta beloppet (0,00 €/dag), vilket i sin tur är mer än det lägsta beloppet (-18,37 €/dag). Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas inte.

Ursprungsdata

Inkomst av deltidsarbete1 300,00 €
Jämkad inkomstrelaterad dagpenning40,26 €/dag
Antal ersättningsdagar20 dagar
Förskottsinnehållning på inkomstrelaterad dagpenning25 %
Förskottsinnehållning på förvärvsinkomst20 %

Inkomster och beskattning

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning under ansökningsperioden40,26 €/dag x 20 dagar = 805,20 €
Jämkad inkomstrelaterad dagpenning efter skatt805,20 € x (1-0,25) = 603,90 €​​​​​​​
Förvärvsinkomst efter skatt1 300,00 € x (1-0,20) = 1 040,00 €
Sammanlagt603,90 € + 1 040,00 € = 1 643,90 €

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning och förvärvsinkomst sammanlagt efter skatt

I exemplet är inkomsten av deltidsarbete och den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen efter skatt sammanlagt 1 643,90 €.

Lönen betalas på en gång för flera månader

Om du får lön för en inkomstperiod som är längre än en månad och det inte är fråga om ett nyttoändamål, fördelar vi arbetsinkomsten och den arbetstid som ligger till grund för lönen för betalningsmånaden samt för lika många följande månader som för hur många månader arbetsinkomsten har betalats. I detta förfarande tar vi inte hänsyn till hur lönen faktiskt har gått till, utan vi delar in inkomsten i exakt antal månader.

Ett sådant förfarande kan komma i fråga om

 • din lön betalas normalt en gång i månaden, men arbetsgivaren betalar lön på en gång för två eller flera månader
 • löneutbetalningen försenas av orsaker som beror på arbetsgivaren och betalas därför efter det normala
 • lön som förfaller till betalning på lördag eller helgdag betalas föregående vardag med anledning av stadgandet i arbetsavtalslagen

Vi tillämpar inte förfarandet i en situation där

 • din lön betalas regelbundet med två veckors mellanrum, men för en jämkningsperiod gäller därför 3 löneutbetalningsdagar och arbetsinkomsten betalas därför för en period som är längre än en månad under jämkningsperioden.
 • din grundlön och de tillägg som hör till den betalas regelbundet vid olika tidpunkter
 • på anställningsförhållandets första lönebetalningsdag betalas lön till dig för den första fulla lönebetalningsperioden och för den närmast föregående lönebetalningsperioden.

Vi använder alltid den ovan nämnda utjämningen av arbetsinkomsterna, om det med hänsyn till tidpunkten för löneutbetalningen och övriga omständigheter är uppenbart att arrangemanget har försökt att undvika att inkomsten beaktas vid jämkningen.

Förvärvsinkomst som skall beaktas vid jämkning

När vi beräknar beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen beaktas följande förvärvsinkomster som grundar sig på arbetet:

 • grundlön och därtill hörande tillägg och ersättningar för arbetet såsom t.ex. kvällstillägg, övertidsersättning, reserv- och jourersättning samt skattepliktig natur- eller personalförmån
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • Semesterlön som grundar sig på deltidsarbete
 • lön för uppsägningstiden till den del en persons ansökan om arbetslöshetsförmåner inte avslås på basis av rätten till lön för uppsägningstiden
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiemi
 • arbetsgivares försäkringspremie för sparlivförsäkring
 • arbetsgivares försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till den del den är skattepliktig
 • Av arbetsgivaren utbetalda stipendier och stipendier till skattepliktig del
 • ersättning som grundar sig på immateriell äganderätt, dock inte ersättning för upphovsrätt
 • arvode som betalats på basis av förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag samt arvode som betalats på basis av samarbete
 • arvode som kan jämställas med lön
 • lön som betalts enligt lönegarantin till den del den skulle utgöra förvärvsinkomst som skall jämkas om den betalts av arbetsgivaren
 • betjäningsbidrag
 • förvärvsinkomst av företagsverksamhet med undantag av nettoinkomst av skogsbruk beräknad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdelen av dividendinkomsterna
 • förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend
 • penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken
 • dividend enligt inkomstskattelagen som grundar sig på arbetsinsats
 • annan förvärvsinkomst som kan jämställas med de ovan nämnda

Inkomster som inte beaktas vid jämkning

När vi beräknar beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen beaktas inte följande icke-arbetsbaserade förvärvsinkomster:

 • en ekonomisk förmån som betalas av arbetsgivaren och som periodiseras på grundval av en persons stabiliserade lön
 • penningersättning som lyfts från en arbetstidsbank till den del den periodiserats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • lön för uppsägningstiden, på grund av vilken rätt ansökan om arbetslöshetsförmåner avslås
 • lön för semestertid som grundar sig på heltidsarbete
 • normal skattefri natur- eller personalförmån
 • försäkringspremie för individuell frivillig pensionsförsäkring till skattefria delar
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • penninggåva
 • stipendier och bidrag till skattefria delar
 • ränteförmån för arbetsförhållandeslån
 • tilläggsförmåner för sjukkassan på arbetsplatsen
 • inkomst från personalfonden
 • utdelningspost
 • lön som betalts enligt lönegarantin till den del den inte vore av arbetsgivaren betald inkomst som skulle jämkas
 • aktieemission som grundar sig på ett anställningsförhållande
 • aktieoptioner, såvida inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens verkliga värde vid tidpunkten för utfärdandet av anställningsoptionen och en sådan anställningsoption används inom ett år efter det att anställningsoptionen gavs eller om det inte är fråga om en provision som betraktas som vederlag för arbetet
 • dividendinkomster i fråga om kapitalinkomst
 • Förtäckt dividend i fråga om kapitalinkomst
 • arvode för förtroendeuppdrag som betalats för förtroendeuppdrag
 • ett arvode som ges på en reglerad marknad som står under tillsyn av en myndighet i arbetsgivarbolaget eller ett bolag som hör till samma koncern eller motsvarande ekonomiska sammanslutning som arbetsgivarbolaget eller som noteras på en multilateral handelsplattform som står under tillsyn av en myndighet eller som en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt eller i stället för aktier delvis eller helt och hållet i pengar, om värdet av en sådan förmån som fås som premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under minst ett år mellan utlovandet och beviljandet av arvodet
 • annan inkomst som kan jämställas med de ovan nämnda