Skip to content

Handläggningstid

Det är viktigt för oss att du får din dagpenning snabbt. Vi kan behandla en enskild ansökan i ett nafs och handläggningstiden är kort.

Men vi har också hand om arbetslöshetsersättningen för mer än en halv miljon anställda, så det kan ibland bli många ansökningar att behandla på en gång. Vid månadsskiftet kommer det till exempel in många ansökningar på en gång. Då är handläggningstiden vanligtvis längre, eftersom en del av handläggningen är manuell.

Alla ansökningar är inte heller likadana. Till exempel är den första ansökan alltid mer omfattande än den efterföljande ansökan från en person som är helt arbetslös. Handläggningstiden är också längre.

Handläggningstiden påverkas också av om vi har all nödvändig information. I många fall har vi det, men ibland måste vi vänta på t.ex. utlåtanden från arbetsförmedlingen eller löneuppgifter från arbetsgivaren.

På vår hemsida kan du hitta en prognos över aktuella handläggningstider.


Första ansökan om dagpenning

Handläggningstiden för en första ansökan om dagpenning är längre än för fortsatta ansökningar. När du gör din första ansökan kontrollerar vi alla villkor och hinder för utbetalning och beräknar beloppet för din dagpenning.

Normalt gör du en fortsättningsansökan varje månad eller fyra veckor. Du kan dock göra din första ansökan redan två veckor efter det att du blev arbetslös. Även om det kan ta längre tid att behandla den första ansökan kan du skicka in den tidigare, så att din dagpenning fortsätter att betalas ut regelbundet trots den längre handläggningstiden.

Fortsättningsansökan utan bilagor och utan ändringar

Om du är helt arbetslös, permitterad eller fortfarande deltar i den utbildning som du tidigare har anmält och din fortsättningsansökan inte innehåller några ändringar av din tidigare ansökan, kommer du att ha dagpenningen på ditt konto inom 2 vardagar från den dag då din ansökan mottogs.

Sådana automatiskt behandlade fortsättningsansökningar måste nå oss före kl. 23.40 för att kunna betalas ut så att de finns på ditt konto inom två vardagar från inlämningsdatumet.

Även om det inte finns några ändringar i den ansökan som du har gjort, är det möjligt att vi har fått ett nytt utlåtande från till exempel arbetsförmedlingen. Under sådana omständigheter stoppas ansökan i automathandläggningen och ansökan övergår till manuell behandling.

Fortsättningsansökan med bilagor eller ändringar

Om din ansökan innehåller bilagor eller om det har skett förändringar i din situation sedan din förra ansökan, kommer din ansökan inte att betalas via automathandläggningen. I så fall hamnar den i kön, där ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Ansökan när du har arbetat deltid

Om du har haft inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som varat kortare tid än två veckor eller från en sidoverksamhet kan du ansöka om jämkad dagpenning.

Dessa ansökningar behandlas manuellt, men vi har lagt särskild tonvikt på dem eftersom vi anser att försörjningsstöd aldrig ska vara ett hinder för att få ett jobb.

Vardag

En vardag är en dag då en bank har öppet och kan hjälpa till att förmedla en betalningstransaktion.

Om inget annat anges av banken är vardagar i Finland i regel alla arbetsdagar från måndag till fredag. Allmänna helgdagar är i allmänhet inte vardagar.

Om vi skickar en betalning till dig på onsdag finns pengarna på ditt konto på fredag. Om vi skickar en betalning på torsdag har du pengarna på ditt konto på måndag.

Om vi skickar en betalning på onsdag, men fredagen är en helgdag, kommer pengarna inte att finnas på ditt konto förrän på måndag.

Exceptionella helgdagar är kopplade till allmänna helgdagar. Dessa infaller vanligtvis kring jul, påsk, första maj och midsommar. Vi informerar dig vanligtvis separat om exceptionella helgdagar.

Vad är en ändring i ansökan om dagpenning?

Om det finns några ändringar i din ansökan kommer vi att behandla den manuellt. Handläggningstiden blir då längre. Du får dock inte underlåta att meddela eventuella ändringar, eftersom den sökande enligt lag är skyldig att meddela alla ändringar som påverkar rätten till förmåner. Fyll därför alltid i din ansökan noggrant.

En typisk förändring är t.ex. att du börjar arbeta deltid, vilket framgår av ansökningsblanketten när du anger arbetade timmar eller inkomster. Olika bilagor och t.ex. datum för löneutbetalning tar mycket tid i anspråk när ansökan behandlas manuellt.

Att ändra ansökningsperioden är också en ändring som stoppar maskinen från att fungera. Ändra därför inte ansökningsperioden om vi inte uttryckligen ber dig att göra det.

Maskinen stannar också om vi får information om beslut om andra förmåner eller nya utlåtanden från arbetsförmedlingen under ansökningsperioden.