Skip to content

Hem Arbetslivsguide Rörlighetsunderstöd Rörlighets­understödets belopp

Rörlighets­understödets belopp

Hur mycket rörlighetsunderstöd kan jag få?

Rörlighetsunderstödets belopp motsvarar grunddagpenningen utan förhöjning. Understödsbeloppet är alltså 37,21 € per dag.

Utan förhöjningar kan du få rörlighetsunderstöd högst cirka 800 euro i månaden före skatt under två månader.

Vi innehåller skatt på rörlighetsunderstödet med samma förskottsinnehållningsprocent som på din inkomstrelaterade dagpenning.

Höjningar av rörlighetsunderstödet

Om du har minderåriga barn i din vård kan vi betala ut ett barntillägg till rörlighetsunderstödet. Barntillägget är 5,84 € för ett barn, 8,57 € för två barn och sammanlagt 11,05 € för tre eller flera barn per dag.

Om arbetsplatsen är belägen eller arbetsrelaterad utbildning ordnas mer än 200 kilometer från din tidigare bostadsort, kan vi också betala ut en förhöjningsdel på 5,29 € per dag till rörlighetsunderstödet.


Maximitid för rörlighetsunderstöd

Maximitiden för rörlighetsunderstödet beror på anställningens längd. Understödsperioden är

  • 30 kalenderdagar, om anställningen varar i minst 2 månader
  • 45 kalenderdagar, om anställningen varar i minst 3 månader
  • 60 kalenderdagar, om anställningen varar i minst 4 månader

Kalenderdagar är alla dagar i veckan från måndag till söndag.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd för arbetsrelaterad utbildning, bestäms stödets längd enligt den tid som arbetet har pågått efter utbildningen. 

Antalet utbetalningsdagar avviker från understödsperiodens längd

Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd för högst fem dagar per kalendervecka. Maximitiden för rörlighetsunderstödet förbrukas dock för varje kalenderdag. Betalningsdagarna är således färre än kalenderdagarna. Till exempel har en understödsperiod på 30 kalenderdagar 20–22 betalningsdagar beroende på månad.

På basis av deltidsarbete kan vi betala ut rörlighetsunderstöd endast för de dagar då du har arbetat. Även här förbrukas maximitiden för understödet för varje kalenderdag.

Exempel 1

Vi har beviljat dig rörlighetsunderstöd för ett nytt heltidsarbete för 30 kalenderdagar 1.1–30.1.2024.

Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd för 22 dagar under perioden.

Exempel 2

Vi har beviljat dig rörlighetsunderstöd för ett nytt deltidsarbete för 30 kalenderdagar 1.1–30.1.2024.

Du arbetar två dagar i veckan. Arbetsdagar är måndag och tisdag.

Vi kan betala ut rörlighetsunderstöd för 10 dagar under perioden.