Skip to content

AN-utlåtande

När du anmäler dig som arbetssökande kontrollerar arbetskraftsmyndigheten de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och begränsningarna för utbetalning av förmånen.

Om du har meddelat arbetskraftsmyndigheten att du avser att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss, ger arbetskraftsmyndigheten oss ett utlåtande om ovan nämnda omständigheter. Vi kan också direkt begära ett AN-utlåtande eller en komplettering av det.

AN-utlåtandet är viktigt eftersom vi utan det inte kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning. AN-utlåtandet berättar för oss om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar uppfylls och om det finns något arbetskraftspolitiskt hinder för betalningen.

Även om vi inte kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning utan AN-utlåtande, betyder det inte att vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning enbart på basis av AN-utlåtandet. Du kan alltså ha ett utlåtande om att det inte finns något arbetskraftspolitiskt hinder för att betala den inkomstrelaterade dagpenningen, men trots det kan vi inte betala om någon förutsättning för utbetalning saknas eller om någon annan begränsning hindrar betalningen.