Skip to content

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassan får du stöd och trygghet när arbetslivet förändras.

När du uppfyller arbetsvillkoret under ditt medlemskap kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Hos oss kan du också ansöka om rörlighetsunderstöd, omställningspenning och alterneringsersättning

Det kostar 105 € per år 2024 att vara medlem hos oss.

Du kan bara gå med när du är på jobb, så du bör gå med oss på din första arbetsdag.

Villkor för rätt till dagpenning

För att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit medlem i minst 26 veckor innan du blev arbetslös och ha samlat arbetsvillkoret under medlemskapet.

Som en följd av lagändringen kommer arbetsvillkoret från och med nästa höst att förlängas från sex månader till ett år. Samtidigt förlängs också kravet på medlemskap. En medlem i en löntagarkassa som har varit försäkrad (dvs. medlem) under minst 12 av de senaste månaderna och som under de kalendermånader då han eller hon har varit försäkrad har uppnått det arbetsvillkor som krävs, har i fortsättningen rätt till inkomstrelaterad dagpenning.


Villkor för medlemskap

Du kan bli medlem hos oss så snart du har en avlönad anställning. Vi har inga begränsningar för medlemskap som grundar sig på ditt yrke, så du kan gå med i oss oavsett bransch. Du behöver inte heller byta arbetslöshetskassa om du byter bransch. Vi kan vara ditt inkomststöd under hela ditt arbetsliv.

Läs mer om villkoren för medlemskap i vår kunskapsbank.

Bli medlem

Det går snabbt och enkelt att bli medlem hos oss. Om du ännu inte är medlem, gå med nu!

Läs mer om vad som händer när du skickar in din medlemsansökan till oss i vår kunskapsbank.

Medlemsavgift

När du är medlem ska du komma ihåg att hålla ditt medlemskap aktuellt. Det gör du genom att betala din medlemsavgift. Du får din första faktura på medlemsavgiften när vi har godkänt din medlemsansökan. Därefter skickar vi en faktura på medlemsavgiften en gång om året. Om ditt medlemskap någonsin löper ut, även mitt under året, kan vi återbetala eventuell oanvänd medlemsavgift.

Läs mer om våra medlemsavgifter i vår kunskapsbank.

Byte av arbetslöshetskassa

Om du redan är medlem i en arbetslöshetskassa kan du enkelt byta medlemskap till oss utan att förlora din intjänade rätt till utkomststöd.

Läs mer om byte av arbetslöshetskassa i vår kunskapsbank.

Avsluta ditt medlemskap

Du ska inte avsluta ditt medlemskap hos oss även om din karriär bryts. Genom att behålla ditt medlemskap behåller du också det inkomstskydd som du redan har samlat på dig, till exempel under studier eller föräldraledighet. Om du är på väg att gå i pension kommer ditt medlemskap hos oss inte längre att vara relevant.

Läs mer om hur du avslutar ditt medlemskap i vår kunskapsbank.