Skip to content

Hem Arbetslivsguide Studier Frivilliga studier

Frivilliga studier

Om du har fyllt 25 år och det inte finns lämplig arbetsmarknadsutbildning i TE-tjänsternas utbud kan du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning som stöd för frivilliga studier. Kontakta TE-tjänsterna i god tid innan studierna börjar.

Om arbetskraftsmyndigheten anser att frivilliga studier är det lämpligaste sättet för dig att förbättra din yrkeskompetens och dina möjligheter att få arbete eller bevara ditt arbete, kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning trots heltidsstudier.

Stödet till frivilliga studier med arbetslöshetsförmån förutsätter att du avtalat om saken med arbetskraftsmyndigheterna innan du inleder studierna och att studierna är på heltid.

Utan hinder för frivilliga studier kan vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning i högst två år. Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning förflyter dock på normalt sätt också under studietiden, vilket innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen kan upphöra redan före den stödperiod som beviljats för studierna.

En förutsättning för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du i dina studier gör tillräckliga framsteg och att de följer studieplanen. Om du inte gör tillräckliga framsteg eller inte anmäler dina framsteg till arbetskraftsmyndigheterna på det avtalade sättet, upphör stödet för dina studier från och med den dag då du inte anses ha gjort tillräckliga framsteg i studierna. Detta kan leda till återkrav av redan utbetalda dagpenningar. Kom därför ihåg att omedelbart meddela arbetskraftsmyndigheten om det finns risk för att dina studier börjar gå långsammare eller om du har för avsikt att avbryta studierna.

Under frivilliga studier tillämpas undantagsvis lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att maximibeloppet inte börjar om från början och dagpenningen inte fastställs på nytt även om arbetsvillkoret uppfylls på nytt. Om du alltså arbetar vid sidan av studierna och arbetsvillkoret uppfylls, beräknar vi en ny inkomstrelaterad dagpenning och du får en ny maximitid först när studierna avslutas.