Skip to content

Hem Arbetslivsguide AN-tjänster Skyldighet att söka jobb

Skyldighet att söka jobb

När du ansöker om utkomststöd måste du också aktivt söka arbete eller utbildning.

Det räcker inte med att söka jobb på eget initiativ för att få dagpenning. Du måste anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Tillsammans med arbetsförmedlingen bedömer du dina servicebehov, utarbetar en sysselsättningsplan och identifierar tjänster som stöder ditt arbetssökande.

När du ansöker om utkomststöd är du skyldig att rapportera genomförandet av din sysselsättningsplan till arbetsmyndigheten på det sätt som den bestämmer.

Din huvudsakliga skyldighet är att söka arbete och utbildning. I lagen anges särskilt att din sysselsättningsplan ska innehålla tre referensperioder på en månad under vilka du måste söka fyra arbetstillfällen.

I allmänhet är du alltså skyldig att söka minst fyra arbeten per månad. Detta kan frångås om arbetsförmedlingen anser att det inte finns fyra lediga jobb under referensperioden som, med hänsyn till din arbetslivserfarenhet, utbildning och andra faktorer, skulle vara lämpliga för dig.

Arbetsförmedlingen kommer att ge dig mer detaljerade råd om hur du ska fullgöra din skyldighet att söka arbete.