Skip to content

Löneinformation och bilagor

I allmänhet behöver vi inte många separata bilagor till ansökan. Om vi behöver något, ber vi om det.

När du ansöker om arbetslöshetsförmån i OmaYTK ska du fylla i ansökan noggrant. Den elektroniska ansökan frågar dig om alla nödvändiga uppgifter och vägleder dig om du behöver lägga till några bilagor.

Det finns några obligatoriska fält som du måste fylla i innan du kan skicka in din ansökan. Du kan dock alltid skicka ansökan utan bilagor. Denna funktion är användbar om du t.ex. inte har den nödvändiga bilagan omedelbart tillgänglig.


Löneinformation

När du ansöker om dagpenning behöver vi uppgifter om de löner du har fått. Dessa uppgifter får vi från inkomstregistret, där din arbetsgivare har antecknat dina lönespecifikationer. I allmänhet behöver vi alltså inte en separat lönespecifikation. Du kan redan i OmaYTK-tjänsten hämta löneuppgifterna för din ansökan från inkomstregistret när du fyller i din ansökan.

Om arbetsgivaren har anmält endast en lönesumma till inkomstregistret, behöver vi tilläggsuppgifter. När du skickar in din ansökan i OmaYTK kan du behändigt lägga till de uppgifter som behövs i ansökan. Ju noggrannare du anger uppgifterna, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Om du har arbetat deltid och ansöker om löneuppgifter från inkomstregistret, innehåller ansökan de löner vars betalningsdag infaller under den period som ansökan gäller. Detta är helt korrekt, eftersom inkomster från deltidsarbete beaktas enligt betalningsdagen.

Om din arbetsgivare ännu inte har hunnit föra in löneuppgifterna i inkomstregistret, kan du också själv föra in löneuppgifterna. Lägg till arbetsgivaren och de inkomstuppgifter som saknas. Alla inkomstslag i inkomstregistret hittar du i snabb- och rullgardinsmenyerna. Använd lönesumman före avdrag av skatter och andra avgifter som lönesumma, det så kallade bruttobeloppet.

När du skickar in din ansökan till oss kan du vara lugn. Vi kommer att ta hand om den och om vi behöver ytterligare information kommer vi att kontakta dig.

Rapportera arbete

Trots inkomstregistret måste du deklarera det arbete du har utfört och den lön du har tjänat.

Även om vi får inkomstuppgifter från inkomstregistret, ersätter inkomstregistret inte anmälan om utfört arbete, eftersom vi inte automatiskt kontrollerar inkomstregistret om vi inte har fått uppgifter från dig om ditt arbete.

Om du underlåter att anmäla ditt arbete i förvissning om att vi ändå kommer att få uppgifterna från inkomstregistret, kan du få en otrevlig överraskning. Om vi inte har fått någon uppgift från dig om ditt arbete, kan vi betala ut dagpenningen till fullt belopp. Om det senare visar sig att din arbetsinkomst borde ha beaktats, måste vi återkräva den överskjutande arbetsinkomsten.

Kom därför alltid ihåg att noggrant deklarera allt arbete och alla inkomster i din ansökan.


Vilka bilagor krävs?

Vi har förbättrat hur du ansöker om dagpenning så att du inte behöver lägga till många bilagor till din ansökan. Vi tror att detta är det enklaste sättet för dig.

Vi får den mesta informationen vi behöver från det du skriver i din ansökan. Vi får också mycket information från olika register.

Beroende på situationen ber OmaYTK dig bifoga till din ansökan t.ex.

  • arbetsavtal
  • uppsägningsanmälan eller
  • permitteringsanmälan

De saknade bilagorna hindrar inte att ansökan sänds eller tas upp till behandling. Om vi vid behandlingen av din ansökan anser att den saknade bilagan behövs, ber vi om den separat.

Vi behöver inte heller nödvändigtvis ett skattekort. Vi får information från skattemyndigheten om förskottsinnehållningsprocenten. När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning kan du dock ändra ditt skattekort så att det också beaktar inkomstrelaterad dagpenning. Du kan göra en ändring i skattemyndighetens tjänst. När du anmäler dig som mottagare av skatteuppgifter i YTK Arbetslöshetskassa får vi de nödvändiga skatteuppgifterna elektroniskt direkt från skattemyndigheten.