Skip to content

Ibland kan du råka ut för en strejk eller lockout. Här har vi samlat information om hur en strejk påverkar en medlem i YTK Arbetslöshetskassan.

Hur påverkas medlemskapet i kassan av en strejk?  

Medlemskapet i YTK Arbetslöshetskassan påverkas inte av en strejk.

YTK Arbetslöshetskassan är en självständig arbetslöshetskassa som är öppen för alla. Arbetslöshetskassornas roll är enligt lag begränsad till utbetalning av utkomststöd och relaterade förmåner. Arbetslöshetskassorna är inte parter i stridsåtgärder eller kollektivavtalsförhandlingar.

Är arbetstagaren skyldig att delta i strejken?

Det är upp till varje individ att bestämma om man vill delta eller inte. Det är inte obligatoriskt, men det är möjligt.

Om du är medlem i en fackförening och inte deltar i en strejk kan fackföreningen, beroende på sina regler, säga upp ditt medlemskap i fackföreningen. Medlemskap i en arbetslöshetskassa kan inte avslutas på denna grund.

Kan jag fortsätta att arbeta normalt trots strejken?

I allmänhet kan du fortsätta att arbeta som vanligt om du vill. Din arbetsgivare kommer att meddela dig om strejken kommer att påverka ditt arbete. 

Du kan också hindras från att arbeta på grund av en lockout som din arbetsgivare har inlett. Vad gör jag när en lockout inleds?  

Kontrollera med din arbetsgivare om lockouten påverkar ditt arbete. Även om du inte påverkas direkt av lockouten kan ditt arbete förhindras om lockouten t.ex. leder till brist på arbetskraft och ett fullständigt arbetsstopp.

Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning för tiden för stridsåtgärder? 

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i en strejk eller lockout.

Du har inte heller rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du indirekt blir arbetslös till följd av en strejk eller lockout och syftet med stridsåtgärderna är att ändra villkoren i ditt anställningsförhållande. Om till exempel en arbetsplats stängs på grund av strejk och dina anställningsvillkor är desamma som de strejkandes, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

Du kan få arbetslöshetsersättning om ditt arbete förhindras av en strejk eller lockout och dina anställningsvillkor inte påverkas av stridsåtgärderna. Din arbetsgivare kan också vara skyldig att betala lön till dig i upp till sju dagar om strejken hindrar dig från att arbeta och inte påverkar dina anställningsvillkor.

Du kan också ha rätt till dagpenning om till exempel din lön avbryts på grund av stridsåtgärder och du redan var helt arbetslös innan strejken eller lockouten började, eller om du var permitterad innan stridsåtgärderna började.

Betalar YTK Arbetslöshetskassa strejkbidrag?

Nej, det gör vi inte. YTK Arbetslöshetskassan är en arbetslöshetskassa. Enligt lag får arbetslöshetskassorna inte betala strejkbidrag. Om du är medlem i ett fackförbund kan du ansöka om strejkbidrag från fackförbundet.

Vad ska jag göra om jag känner mig pressad att strejka?

Även om stridsåtgärder kan vara en hetsig fråga är det värt att komma ihåg att alla har rätt att delta eller inte delta i en strejk. Om du är medlem i ett fackförbund och inte deltar i en strejk kan fackförbundet, beroende på sina regler, utesluta dig från sitt medlemskap. Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan påverkas inte och ditt medlemskap kan inte avslutas på denna grund.

Om du råkar ut för olämpligt språkbruk eller olämplig behandling, ta reda på om din arbetsgivare har en policy för hur sådana situationer ska hanteras. Du kan också rapportera olämpligt bemötande direkt till din närmaste chef och skyddsombudet eller kontakta arbetarskyddsfullmäktige.

Strejkordslexikon

Stridsåtgärder är en allmän term för en situation där parterna använder påtryckningar för att nå ett kollektivavtal som de vill ha.

En strejk är en stridsåtgärd som vidtas av arbetstagare för att stoppa arbetet. Vanligtvis avser en strejk specifikt åtgärder som organiseras i enlighet med kollektivavtal, i vilket fall det är en laglig strejk.

En lockout är en åtgärd som arbetsgivaren vidtar för att hålla inne löner och hindra arbetstagare från att gå till arbetet.