Hyppää sisältöön

Joskus omalle kohdalle voi osua lakko tai työsulku. Olemme tähän keränneet tietoa siitä, miten lakko vaikuttaa YTK Työttömyyskassan jäseneen.

Miten jäsenyys kassassa vaikuttaa lakossa?  

Jäsenyys YTK Työttömyyskassassa ei vaikuta lakossa.  

YTK Työttömyyskassa on riippumaton ja kaikille avoin työttömyyskassa. Työttömyyskassojen tehtävä on lailla rajattu ansioturvan ja siihen liittyvien korvausten maksamiseen. Työttömyyskassat eivät ole työtaisteluiden tai työehtoneuvotteluiden osapuolia. 

Onko työntekijällä velvollisuus osallistua lakkoon?

Jokainen voi päättää osallistumisestaan itse. Lakkoon ei ole pakko osallistua, mutta mahdollista se on.  

Jos olet ammattiliiton jäsen, etkä osallistu lakkoon, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Jäsenyyttä työttömyyskassassa ei tällä perusteella voida päättää. 

Voinko jatkaa työtäni normaalisti lakosta huolimatta?

Yleensä voit halutessasi jatkaa työskentelyäsi tavalliseen tapaan. Työnantaja ilmoittaa, onko lakolla vaikutusta sinun työhösi. 

Työntekosi voi estyä myös työnantajan aloittaman työsulun vuoksi. Miten toimin työsulun alkaessa?  

Selvitä työnantajalta, onko työsululla vaikutusta työntekoosi. Vaikka et olisi suoranaisesti työsulun kohteena, voi työntekosi estyä, jos työsulun seurauksena esimerkiksi työvoimaa ei ole riittävästi ja työnteko joudutaan keskeyttämään kokonaan.  

Voinko saada työtaistelun ajalta ansiopäivärahaa?  

Et voi saada ansiopäivärahaa, jos osallistut lakkoon tai työsulku kohdistuu sinuun.

Ansiopäivärahaa et voi myöskään saada, jos jäät välillisesti työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi ja työtaistelun tarkoituksena on saada aikaan muutoksia sinun työsuhteesi ehtoihin. Jos esimerkiksi työmaa seisahtuu lakon takia ja työsuhteessasi noudatetaan samoja ehtoja kuin lakkoon osallistuvilla, et voi saada työttömyysetuutta.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos työskentelysi estyy lakon tai työsulun vuoksi, eikä työtaistelulla ole vaikutusta sinun työsuhteesi ehtoihin. Työnantajallasi voi myös olla velvollisuus maksaa sinulle palkkaa enintään seitsemän päivän ajalta, jos lakko estää työskentelysi eikä lakoilla ole vaikutusta sinun työehtoihisi. 

Lisäksi voit saada ansiopäivärahaa esimerkiksi silloin, jos palkanmaksusi keskeytyy työtaistelun vuoksi ja olet ollut kokonaan työtön jo ennen lakon tai työsulun alkamista tai sinut on lomautettu ennen työtaisteluiden alkamista. 

Maksaako YTK Työttömyyskassa lakkoavustusta?  

Ei. YTK Työttömyyskassa on työttömyyskassa. Lain mukaan työttömyyskassojen tehtäviin ei kuulu lakkoavustusten maksaminen. Jos olet ammattiliiton jäsen, voit tiedustella lakkoavustusta sieltä. 

Miten toimin, jos koen painostamista lakkoon liittyen?  

Vaikka työtaistelu voi kuumentaa tunteita, kannattaa muistaa, että jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta lakkoon. Jos olet ammattiliiton jäsen, etkä osallistu lakkoon, voi liitto säännöistään riippuen erottaa sinut jäsenyydestään. Työttömyyskassan jäsenyyteen asialla ei ole vaikutusta, eikä kassan jäsenyyttä voida tämän perusteella päättää.  

Jos kohtaat epäasiallista kielenkäyttöä tai kohtelua, selvitä onko työnantajallasi toimintamalli siihen, miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia. Voit ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta myös suoraan esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle tai ottaa yhteyttä työsuojeluun.  

Lakkosanastoa

Työtaistelu on yleisnimitys tilanteesta, jossa osapuolet käyttävät painostuskeinoja haluamansa työehtosopimuksen saavuttamiseksi.

Lakko on työntekijöiden käyttämä työtaistelutoimi, jossa työntekijät keskeyttävät työnteon. Tyypillisesti lakolla tarkoitetaan nimenomaan työehtosopimusten mukaisesti järjestettyjä toimenpiteitä, jolloin kyseessä on laillinen lakko.

Työsulku on työnantajien toimenpide, jolla työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun ja estää työntekijöiden pääsyn työhön.